AMAÇ DEPREMZEDELERİN ACİL İHTİYAÇLARI

Teklife, depremzedelerin hemen giderilmesi gereken ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşa edilebilmesi amacıyla kurumlardan tek sefere mahsus olmak koşuluyla ek vergi alınmasına ilişkin bir madde eklendi.

22 BİN YÜKÜMLÜYÜ ETKİLEYECEK

Gelir vergisi mükelleflerini kapsamadığı belirtilen ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacakken, yaklaşık 22 bin mükellef bu düzenleme kapsamına girecek.

VERGİ ORANI YÜZDE 10 OLACAK

2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim ve istisna tutarları toplamı üzerinden hesaplanacak olan ek vergi, indirimli kurumlar vergisine tabi değerler üzerinden yüzde 10 oranında, yurtdışından elde edilen kazançlar üzerindense yüzde 5 oranında bir defaya mahsus olmak şartıyla alınacak.

MUSTAFA ELİTAŞ AÇIKLADI

Katıldığı bir televizyon yayınında ek verginin detaylarını anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekildedir:

“Genel Kurulda görüşülmekte olan 2/4901 esas numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifinin kabul edilen 10 uncu maddesine eklenen (27) numaralı fıkra hükmü ile ek vergi ihdas edilmiştir.

Asrın felaketi olan milletçe hepimizi derin üzüntüye sokan deprem afeti sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla tek seferlik ek vergi ihdas edilmiştir.

Ek vergiyi hangi mükellefler ödeyecek

Ek vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek. Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek.

Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacak.

Düzenleme kapsamına, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22 bin civarı mükellef girecek.

Kocaeli'de oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı! Kocaeli'de oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı!

Mücbir sebep ilan edilen 11 il ve bir ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek

6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf tutuluyor.

Ek vergi nasıl hesaplanacak

Kurumlar vergisi mükellefleri, Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca, bazı indirim ve istisnaları safı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapabilmektedir.

Ek vergi, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim ve istisna tutarları toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, bazı istisna ve indirimler verginin konusu dışına çıkarılmıştır.

Kapsama alınan istisnalar, iştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası gibi istisnalardır.

indirimlerden ise, yatırım indirimi, Ar-ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler kapsama dahil edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi alınacaktır.

Belirtilen şekilde tespit edilen ek vergi matrahı üzerinden EK VERGİ %10 oranında hesaplanacaktır.”