Demokrasinin olmazsa olmazı olan “Seçim” için ülkemizde 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için geriye sayım devam ediyor.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde öne çıkan “Millet İttifakı”nın başarısının 2023 seçimlerinde artarak sürmesi için bir araya gelen,

Cumhuriyet Halk Partisi,

Deva Partisi,

Demokrat Parti,

Gelecek Parti,

İYİ Parti,

Saadet Partisi,

Liderlerinin bir araya gelmesiyle,

Kurmaylardan oluşan komisyonlarla,

Çalışmalarını sürdürüyorlar.

9 aylık gibi kısa bir sürede yapılan çalışma çerçevesinde öncelikle “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi”nin oluşması için gerekli anayasa değişiklikleri yapılmasına yönelik üzerinde anlaşma sağlanan öneri metni dün resmen açıklandı.

Masadaki 6 siyasi partinin liderinin de katılımıyla komisyonda yer alan genel başkan yardımcıları, 84 maddelik anayasa değişikliği önerisini kamuoyu ile paylaştı.

Kuvvetler ayrılığının vurgulandığı yeni sistemde yasamanın etkin ve katılımcı, yürütmenin istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir, yargının ise bağımsız ve tarafsız olması hedefleniyor.

Uzlaşılan metinde “Güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz” ifadelerine yer verilmesi önemli bir adım olarak göze çarpıyor.

Anayasa önerisinde öne çıkan başlıklara gelince…

-‘İnsan onuru' Anayasa'nın temel esası olacak

-Anayasaya özgürlükçü anlayış kazandırılacak

-Kuvvetler ayrılığı tesis edilecek

-Partili cumhurbaşkanlığı dönemi kapanacak

-Tereddüt halinde yorum hürriyet lehine yapılacak

-Eleştiri hürriyeti güvence altına alınacak

-Hayvan hakları ilk kez Anayasaya girecek

-Parti kapatma ve dokunulmazlığın kaldırılması zorlaştırılacak

-Kadına şiddetten suçlu bulunanlar milletvekili olamayacak

-Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun alanı genişletilecek

-Uluslararası anlaşmalardan çekilme kararı açıkça TBMM’nin uygun bulmasına bağlanacak
-Herkes Meclis Araştırma Komisyonu’nun davetine uyacak

-Milletin meclisi, bütçe yetkisine kavuşacak

-Yeni hükümet kurulmadan mevcut hükümet düşürülemeyecek

-HSK kapatılacak

-OHAL KHK’larına son verilecek

-Savunma ve iddia makamı eşitlenecek

-Sayıştay ve YSK yüksek mahkeme olacak

-RTÜK üyeleri gazeteci ve akademisyenlerden oluşacak

-Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına Danıştay karar verecek

-YÖK kaldırılacak

Değerli okurlar,

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu komisyon tarafından oluşturulan Anayasa değişikliği teklifinin benim bakış açıma göre öne çıkan maddeleri arasında yer alan,

Anayasanın temel hakları düzenleyen ilk maddesine “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir” ifadesi eklenmesi önerisi önemlidir.

Bu vurguyla Anayasanın insan onurunu esas alan bir bakış açısı kazanması sağlanıyor.

Devletin temel işlevinin insan onurunu korumak ve ona saygı göstermek olduğu vurgulanıyor.

Bir başka öne çıkan öneride ise,

Anayasaya özgürlükçü bir anlayış kazandırılıyor. Anayasadan otoriter anlayışın izleri siliniyor. Anayasada “temel hak ve ödevler” yerine “temel hak ve hürriyetler” düzenleniyor.

Bu öneri metnini daha iyi anlatmak ve destek istemek için,

komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde medya organlarını, baroları, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, iş dünyasını, sendikaları, kadın ve gençlik örgütlerini ziyaret edecek.

12 Eylül 1980 Anayasası’nın yamalı bir bohça olduğu günümüzde “Sivil Bir Anayasa” önerisinin genel seçim öncesinde hazırlanıp kamuoyuna açıklanması ve seçmenden bunun için destek istenmesini çok önemsiyorum.

Hele birde farklı siyasi bakış açısı olan 6 siyasi partinin bir araya gelerek, uzlaşarak, hazırladıkları bu önerinin altına imza atmalarını hem demokrasimiz için hemde geleceğimiz için çok önemli olduğunun altını çiziyorum.

Anayasa değişikliği önerisinin hayata geçmesi için 2023’te yapılacak genel seçimde 6’lı masayı oluşturan siyasi partilerin TBMM’de Anayasa’yı değiştirecek çoğunlukta mecliste milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor.