Mühendis, mimar ve şehir plancıları sordu: Boşuna mı okuduk? Mühendis, mimar ve şehir plancıları sordu: Boşuna mı okuduk?

Kocaeli Barosuna bağlı avukatlar İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na yürüdü. Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül başkanlığında gerçekleşen yürüyüşe Kocaeli Barosu eski Başkanları Bahar Gültekin Candemir, Sertif Gökçe, Tamer Solakoğlu ve avukatlar atıldı.

Kültür Tepesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Avukatların mesleklerini yaptığı için öldürüldüğünü söyleyen Başkan Gül, "Avukatların müvekkilleri ile özdeşleştirilerek, sadece mesleklerini icra ettikleri için fiziki saldırıya uğradığı, hatta öldürüldüğü olaylar gün geçtikçe artmaktadır. Meslektaşlarımıza yönelen bu saldırılar karşısında ciddi tedbirler alınarak bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

BİR AN ÖNCE DÜZENLENMELİDİR

Yasal düzenlemelerle, alternatif çözüm yolları adı altında yargı dışı alanların genişletilerek avukatlık mesleğinin faaliyet alanının her geçen gün daraltılması, avukatın alın terinin karşılığı olan vekalet ücretlerine her fırsatta avukatlar aleyhine müdahale edilmesi, avukatların yaptığı işlerde vergi yükünü azaltmak yerine tam tersine arttıran düzenlemeler yapılması ve sosyal güvenlik yükündeki artış nedeniyle mesleğimiz artık yapılamaz hale gelmiştir. Adalet Bakanlığınca uygulanan ücret politikaları ve ödeneklerin günün koşullarına göre belirlenmemesi nedeniyle artık CMK ve Adli Yardım görevlendirmeleri meslektaşlarımız açısından angarya ya dönüşmüştür. Büyük bir titizlikle ve özveriyle yapılan bu son derece önemli görevlerin ücret olarak karşılığı, ne yazık ki elimize geçmeden enflasyonist ortamda erimektedir. CMK ücretleri, meslektaşlarımızın beklentisi doğrultusunda, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara, yapılan görevin önemime, emeğin hak ettiği karşılığı alması kuralına uygun şekilde bir an önce düzenlenmelidir” dedi.

HUKUK  FAKÜLTELERİ YETERSİZ

Hukuk fakültelerinin yetersizliğini de değinen Av. Gül, “Adli Yardım ödeneklerinin yetersizliği nedeniyle, yıllar içinde biriken ve geciken avukatlık ücreti ödemeleri için barolara ek ödenek sağlanmalı, devam eden süreçte ise bu ödenekler güncellenerek bu gecikmelerin önüne geçecek düzenlemeler yapılmalıdır. Herhangi bir ihtiyaç planlaması yapılmaksızın, yetersiz koşullarla pervasızca açılan hukuk fakültelerinde, aldıkları yetersiz eğitimle hukuk camiasına dahil olan genç meslektaşlarımız, daraltılan iş alanları ve ekonomik koşullar nedeniyle derin bir umutsuzluğa itilmektedir. Bundan 20 yıl öncesinde Türkiye de 20 hukuk fakültesi mevcut iken, şu an güncel verilere göre hukuk fakültesi sayısı 55 i devlet 48 i vakıf olmak üzere 103 e ulaşmıştır. Sadece bu sene hukuk fakültelerine ayrılan kontenjan sayısı ise 15.644  tür.  Hukuk fakültelerindeki bu plansız ve hızlı artışa rağmen, bu fakültelerin yönetimi ve eğitimini sağlayacak akademik kadrolar ise son derece yetersiz kalmaktadır. Bu plansız artışa bağlı olarak meslektaşlarımızın gelirlerindeki düşüş ile birlikte ortaya çıkan ekonomik sorunlar, meslektaşlarımızın da emeğinin de değer kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu konuda derhal yeni yasal düzenlemeler yapılarak hukuk fakültelerindeki bu niteliksizleşmenin önüne geçilmelidir” dedi.

AVUKATLARIN DERİNLEŞMİŞ SORUNLARI ÇÖZÜLSÜN

Konuşmasını sonlandırırken avukatların sorunlarının çözüldüğü bir adli yıl dileyen Av. Gül, “Yeni adli yılda Stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; Bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, mesleğimizin faaliyet alanının genişletildiği; Avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek önlemlerin alındığı, bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için, hak arama hürriyeti ve savunma hakkının teminatı olan avukatların derinleşen sorunlarının çözümlendiği bir adli yıl istiyoruz” ifadelerini kullandı.