Bir avukatın, müvekkili için 'vekalet ücretini ödemediği' iddiasıyla başlattığı icra takibinde Yargıtay, e-Posta ve sosyal medya

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapu'da yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapu'da yeni dönem!

üzerinden yapılan yazışmaların 'delil niteliğinde' olduğunu aktardı.

Ankara’da bir avukat, müvekkiline, vekalet ücretini ödemediği iddiasıyla icra takibi başlattı. Bu kişi de borçlu olmadığının tespiti istemiyle dava açtı. Bilirkişi incelemesinde, taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı aktarıldı. Bunun üzerine yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi. Yapılan itiraz sonucu konu Yargıtay’a taşındı.

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, dosyayı değerlendiren Yargıtay, avukat tarafından müvekkiline gönderilen elektronik ortamdaki yazışmalarda, SGK’ya açılacak dava ile ilgili döküm yapıldığı, masrafların tek tek sıralandığı, 8 bin TL vekâlet ücretinin istendiğini belirtti.

Sözkonusu yazışmaların değerlendirilmemesini eksik inceleme sayan Daire, mahkemenin kararını bozdu. Daire, davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca e-Posta ve sosyal medya üzerinden yapılan yazışmaların, delil niteliğinde olduğunu aktardı.