Aktif olmayan ve bekletilen banka hesapları, içlerinde para bile olsa zaman aşımına uğrayabilir. Bu durumda da Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilir.

BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT

Bankalar hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için internet sitelerinde sorgulama sayfası yayımladı ve son tarihi açıkladı.

SON TARİH 15 EYLÜL

Yapılan duyuruya göre 15 Eylül 2023’e kadar başvuruların yapılmaması halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.

HAK SAHİBİ İSTESE PARAYI GERİ ALABİLECEK Mİ?

Açıklamada ayrıca, hak sahibinin parasını istese de geri alamayacağı da eklendi.

“5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin para ile ilgili en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.”

TMSF NEDİR?

Kılıçdaroğlu'dan "Maharet hapise atmak değil" tepkisi! Kılıçdaroğlu'dan "Maharet hapise atmak değil" tepkisi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon), kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF, Başkan ve üyelerden müteşekkil Kurul ile Başkana bağlı olarak para faaliyetlerini yürüten Başkanlık teşkilatından oluşur.