İzKSV ve KASK, çocuklarımız ve ailelerine müzelerimizi ve kültürel mirasımızı tanıtmak ve sevdirmek amaçlı fotoğraf şenliği düzenledi.

İzKSV – KASK'ın yayımladığı katılım şartnamesi şu şekilde:

ÇOCUK GÖZÜYLE MÜZEMİ FOTOĞRAFLIYORUM FOTOĞRAF ŞENLİĞİ – 27 MAYIS 2023 DUYURUSU

1.           Fotoğraf Şenliğinin Adı: “Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum”

2.           Amacı ve Konusu:

Fotoğraf Şenliğinin amacı çocukların Kocaeli ilindeki arkeolojik değerlerin farkına varmasıdır. Fotoğraf sanatı ve müzecilik hakkında edindikleri bilgiler ışığında Kocaeli tarihini yakından tanımaları amaçlanmaktadır. Fotoğraf temel bilgileri edinmelerinin yanı sıra müze eğitimi de almış olmaları sağlanacaktır.

Yarışmanın konusu Kocaeli Arkeoloji Müzesinde sergilenmekte olan kültürel miras objeleridir.

3.           Katılım Koşulları:

a.           Fotoğraf Şenliğine katılım ücretsizdir.

b.           Şenlik kapsamında yapılacak olan fotoğraf yarışması; Seçici Kurul

üyeleri ve sekretaryası ile onların birinci dereceden yakınları dışında,

08 – 16 yaş arası tüm çocukların katılımına açıktır. Çocukların velisi tarafından şartname sonunda yer alan Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesinin doldurulması ve sekretaryaya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgeyi vermeyen katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

c.            Her katılımcı en fazla 5 adet Sayısal (dijital) Renkli fotoğrafla

yarışmaya katılabilir.

d.           Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Kocaeli Arkeoloji Müzesi sınırları

içerisinde, 27 Mayıs 2023 tarihinde çekilmiş olması zorunludur.

e.           Fotoğraf makinesi, cep telefonu ve drone ile çekilmiş fotoğraflarla

yarışmaya katılım sağlanabilir.

4.           Diğer Hususlar:

a.           Yarışmanın ödülleri, müze giriş bedeli ve öğle arası yemek giderleri

düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almaması durumunda ödül, sonuç bildirim tarihinden itibaren

15 (onbeş) gün sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

b.           Yarışma ödülleri; yeri ve zamanı şenlik takvimi içerisinde duyurulan

Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine teslim edilecektir.

c.            Fotoğraf Şenliği Takvimi:

27 Mayıs 2023 Cumartesi

10.00-10.30 Kocaeli Arkeoloji Müzesine varış ve Müzenin Konferans Salonuna geçiş

10.30-11.15 KASK Eğitim Birimi tarafından temel fotoğraf bilgisi semineri

Başkan Sarı’dan önemli çağrı “Herkes sandık başına” Başkan Sarı’dan önemli çağrı “Herkes sandık başına”

11.15-11.30 Ara

11.30-12.15 KASK Eğitim Birimi tarafından temel fotoğraf bilgisi semineri devamı

12.15-12.45 Öğle Arası

12.45-13.30 Müze Müdürlüğü tarafından müzecilik seminer

13.30-13.45 Ara

13.45-17.00 Fotoğraf Çekimi

14.00-17.15 Fotoğraf Teslimi

18.00-20.00 Seçici Kurul Toplantısı (KASK dernek merkezi)

17 Haziran 2023 Cumartesi

14.00 Sonuç Bildirimi, Sergi ve Ödül Töreni

d.           Ödüller-Sergilemeler:

Birincilik              : Kompakt Fotoğraf Makinesi ve Kitap Seti

İkincilik : Scooter ve Kitap Seti

Üçüncülük           : Ring Led Işık ve Kitap Seti

Mansiyon (3 adet)            : Sırt Çantası ve Kitap Seti

Sergileme            : Sertifika ve Kitap

5.           Sekretarya ve İletişim (Başvuru):

Adı ve Soyadı      : Egemen Hakkı SÖNMEZ, Duygu Nazire KAŞIKCI

İrtibat Tel                           : 0530 314 69 44

E-posta Adresi   : [email protected]

(Şartnamenin tamamı bu adresten temin edilebilir)