9. Gününde yalnız bırakmadı.

Toplu İş Sözleşmesi’nde sendika ile işverenin anlaşamamasından dolayı grev kararı alan işçiler, şartlarının iyileştirilmesini bekliyor.

CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ziyaretinde,
“Ekonomik krizin faturasını emekçiye kesen, zararını kapatmak için emekçinin hakkına ve rızkına göz diken anlayışa karşı başlatılan bu haklı mücadele, siz emekçilerin kararlılığı ile mutlaka başarıya ulaşacaktır. Hiçbir güvenceniz ya da yan geliriniz yokken; işsiz kalmak pahasına başlattığınız bu mücadele, şimdiden, işçi sınıfının onuru olmuştur. Bu güne kadar işçi sınıfının elinden alınan ve elinden alınmak istenen tüm hakları için birlikte direneceğiz, birlikte kazanacağız.” diye konuştu.

DİSK Birleşik Metal İş Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı, Birleşik Metal İş Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik ile işçiler ise; “Grev bizim için bir amaç değil, haklarımızı alabilmek için başvurduğumuz bir araçtır.” dedi. İnsanca yaşamak istediklerini söyleyen işçiler; “Talebimiz arabalar, evler, yatlar, katlar değil. Sadece yarını düşünmeden, kimseye muhtaç olmadan çalışmamızın karşılığını almak ve evimizde tüten ocağı söndürmemek istiyoruz. Bize istenilenden aşağıda zam dayatıldığı ve taleplerimiz karşılanmadığı sürece haklı grevimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

P A R A P A R A