Hayvan derileri canlıyken esnek ve yumuşaktır.

Yüzülmüş deri ise bir süre sonra kokar ve kuruyup kırılganlaşır.

Deri tabaklama, deriye canlıyken sahip olduğu dayanıklılık ve yumuşaklığı kazandırmak için yapılan işlemlerdir. Tuzlama, ıslama, kireçleme ve enzimden geçirildikten sonra deri tabaklanmaya hazır hale gelir.

Enzimleme işlemi deri tabaklamanın en önemli işlemlerinden biridir ve bunun için gerekli olan şey ise taze köpek dışkısıdır.

Köpekler yedikleri kemikleri sindirebilmek için barsaklarında çok önemli bir enzim üretirler ve bu enzim taze ve sıcak köpek dışkısında en yoğundur. Bu dışkıların çok hızlı bir şekilde tabakhaneye ulaştırılması gerekir çünkü enzimin işlevselliği bozulmadan bu taze dışkı deriye sürülür ve böylece deriden yağ ve kıllar ayıklanır.

Tabakhaneye b.k yetiştirmek terimi bunu anlatır, hızlı ve örgütlü yapılması gereken bir iştir.

***

Debbağlık siyaset gibi neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan ve milattan önce 7000 yıllarında antik Mısır ile Sümerlerde bile yaygın olarak yapılan çok eski bir meslektir.

Şimdi her ne kadar daha modern yöntemlerle yapılsa da aslında işlem teknikleri Sümerlilerle neredeyse aynıdır.

Debbağlık son derece ince işçilik ve dolayısıyla son derece bilgi, birikim, tecrübe ve hüner isteyen bir iştir. 

Bir debbağ eline verilen bir deriyi rezil de edebilir dünyanın en güzel ürününe de dönüştürebilir.

***

İyi de bunların siyasetle ne ilgisi var?

Demeyin…çok ilgisi var!

İkisi de kokuşmuş ve kirli bir zeminde çalışır…

Herkes siyasetle ilgilenebilir ama herkes debbağ olamayacağı gibi lider de olamaz.

***

İYİ bir debbağın sadece elindeki derinin geleceğini düşünmesi gibi, İYİ bir lider de sadece ülkenin geleceğini ve vatandaşlarını düşünmelidir.

İYİ bir debbağın deriyi aldığında hangi işlemleri ne kadar süreyle yapması gerektiğini bilmesi gibi, İYİ bir lider de bilgili, donanımlı, sözüne güvenilir ve işi bilen olmalı ve ülkenin geleneklerine, inançlarına ve değerlerine saygılı olmalıdır.

İYİ bir debbağın eline gelen deriden ne çıkarabileceğini en baştan kestirmesi gibi, İYİ bir lider de ülkenin var olan şartlarında ve değişen koşullarda neler yapılabileceğini çok iyi bilmesi gerekir.

İYİ bir debbağın atölyesini ve çalışanlarını çok iyi bilip sahip çıkması gibi, İYİ bir liderin de başında olduğu siyasi yapıyı çok iyi bilmesi, kimden nasıl faydalanabileceğini, kimin hangi göreve getirildiğinde neler yapabileceğini ve insanlarda nasıl aidiyet duygusu oluşturacağını çok iyi bilmesi gerekir.

İYİ bir debbağın köpek dışkısı kokusuna alışması, dışkının tazeliği ve sıcaklığını çok iyi değerlendirmesi gibi, İYİ bir liderinde partisindeki eleştirileri iyi değerlendirmesi, her dedikoduya prim vermemesi, görevine sahip çıkanları koruması, kendi menfaatlerini partinin ve ülkenin geleceğinden önce görenleri uzaklaştırması gerekir.

***

Yani…

İYİ bir lider olmak için İYİ bir debbağ zihniyetinde olmak gerekir.

Bozulmuş derinin sonradan düzeltilmesi nasıl imkansızsa bozulmuş bir partinin düzeltilmesi de imkansızdır!

Onun için, İYİ bir lider partisini nelerin bozabileceğini bilen ve bozulmadan gerekli önlemleri alan liderdir.