Türkkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

Önergesinde; “Basında çıkan haberlere göre; 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara Depremi’nin
ardından Kocaeli’nde orta hasarlı tanımlanmış ve daha kötü durumda olan 2 bin 300 civarında yapı olduğu konu ile ilgili çalışan akademisyenler tarafından ifade edilmiş, bu yapıların bir an önce yıkılması gerektiğine dikkat çekilmiştir.” diyen Türkkan, Kocaeli Havzası’ndaki binaların yapı stoklarının detaylı bir çalışmayla araştırılması ve bu çalışmanın sonucuna göre daha fazla vakit kaybetmeden gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğinin yine akademisyenlerce vurgulandığına dikkat çekti. İşte Türkkan’ın önergesinde Bakan Kurum’a yönelttiği sorular:

KOCAELI HAVZASI’NDAKI BINALARIN YAPI STOKLARININ DETAYLI BIR ÇALIŞMAYLA ARAŞTIRILMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

1-17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli’nde hala yıkılmayan orta
hasarlı ve ağır hasarlı olarak tanımlanmış kaç yapı bulunmaktadır?

Bakan Koca'dan 'ilaç eksikliği' ve 'sahte ilaç' iddialarına açıklama! Bakan Koca'dan 'ilaç eksikliği' ve 'sahte ilaç' iddialarına açıklama!

2-Bu yapıların Kocaeli genelinde dağılımı nasıldır, hangi ilçede kaç yapı bu kapsama girmektedir?

3-Söz konusu binalarda kaç kişi oturmaktadır?

4-Bu yapılar aradan geçen 23 yılda neden hala yıkılmamıştır, bu konuda harekete geçmek için ne
beklenmektedir?

5-Bu binalar ile ilgili olarak Bakanlık tarafından yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır, bu binalar ile ilgili yıkım işlemi ne zaman gerçekleştirilecektir?

6-Olası bir depremde orta hasarlı ve ağır hasarlı binaların yıkılma tehlikesine karşı aynı acıların tekrar
yaşanmaması için Bakanlığınızın aldığı bir tedbir bulunmakta mıdır, bu tedbirler nelerdir?

7-Akademisyenlerin üzerinde durduğu, Kocaeli Havzası’ndaki binaların yapı stoklarının detaylı bir
çalışmayla araştırılması ve bu çalışmanın sonucuna göre daha fazla vakit kaybetmeden gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği konusunda Bakanlık ne düşünmektedir, böyle bir çalışma ne zaman yapılacaktır?

8-Beklenen olası Marmara Depremi için Bakanlığınız tarafından hazırlanan acil eylem planı var mıdır?

9-Türkiye Deprem Tehlike Haritası yayınlanmış, 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde
yerin hangi bölgelerinin daha fazla salınım yapacağı ve daha tehlikeli sonuçlar üretebileceği
konusunda bilgiler elde edilmiştir. 

Ülke bazlı olan bu haritanın bölgesel ve şehirsel bazda daha detaylandırılması düşünülmekte midir,
yürütülen böyle bir çalışma bulunmakta mıdır?