İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal, 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü nisan ayı meclis toplantısı 2. birleşiminde konuştu. Faaliyet raporunda yer alan sosyal yardım hizmetlerine değinen Devrim Bal, “Vatandaş yiyecek ve giyim alacak parası olmadığını söylüyor ve biz de taleplerini karşılamak için çalışıyoruz. Eğer bu ülkede yoksulluk olmasaydı bizim böyle çalışmalarımız olur muydu? Sizin bize teşekkür etmeniz gerekiyor” dedi.

“SÖZ VERDİĞİMİZ İŞLERİ YAPTIK”

Devrim Bal konuşmasında, “Seçim beyannamesinde söz verdiğimiz birçok işi yaptık. Son senede de kalan projelerden bazılarını yapacağız. Ama ülkeyi getirdiğiniz ekonomik durumdan dolayı yapamayacağımız bazı işler de olacak. Sadece 100 metrekare standart bir parkın yapım maliyeti 2019 yılında 78 bin 680 TL’yken bu maliyet 2023 yılında bu 440 bin 500 TL’ye çıkmış. 

İNSANLAR BORÇLANARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Ekonomik olarak ülke zor şartlar altına girdi. İnsanlar fakirleşti. Bizim önceliklerimiz de değişti. Önceliklerimizin değiştiğini faaliyet raporunda gördünüz. Ülkenin geldiği durum itibariyle biz artık insana yatırım yapıyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre kredi kartı kullanımı yüzde 131 artmış. İlk sırada yiyecek, ikinci sırada giyim var. Yani insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanarak geçimini sağlayamaya çalışmış.

YOKSULLUK OLMASAYDI BÖYLE BİR ÇALIŞMA OLUR MUYDU?

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyet kalem sayısı 18’den 2022 yılında 61’e çıktı. 2017 yılında sağlanan sosyal yardım sayısı 3 bin 328’ken 2022 yılında 20 bin 153 kişiye çıkarak yaklaşık 6 kat artmıştır. Gıda Bankasından yararlanan hane sayısı geçen yıl 450’yken bu yıl 3 bin 394’e çıkmış. Nakdi yardım ettiğimiz hane sayısı 4 bin 353 olmuş. Bu haneler gerek kira gerek yakacak gerek fatura yardımında bulunuyoruz. Eğer bu ülkede yoksulluk olmasaydı bizim böyle bir çalışmamız olur muydu?

İzmit Belediyesi Gelir Birimi  hafta sonu açık! İzmit Belediyesi Gelir Birimi hafta sonu açık!

“ÖNCELİĞİMİZ İNSAN ODAKLI ALAN PROJELER”

Dost Eller Giyim Mağaza’mıza sadece 2022 yılında 2 bin 358 hane başvurmuş. Yine gelinlik damatlık alamayan vatandaşlarımız gelip oradan almışlar. Aşevi’mizde günde bin adet yemek çıkardık. Bu sadece İzmit’in sayıları. Birçok vatandaşımız çok kötü durumda. Öğrencilere 10 bin 328 sıcak yemek hizmeti verdik. Öğrenciler bugün karınlarını doyuramıyor. Vatandaş yiyecek ve giyim alacak parası olmadığını söylüyor ve biz de taleplerini karşılamak için çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz insan odaklı alan projeler.

“KENDİ ÇIKARDIĞINIZ KANUNA UYMADINIZ”

Bugüne kadar yanlış uygulanan politikalar yüzünden tarım çöktü. Çiftçimiz ağlıyor. İzmit Belediyesinin işi midir gübre ve buğday dağıtmak? Bugün neden belediyeler çiftçilere yardımda bulunmak zorunda kaldılar? Bunlar da bir ihtiyaçtan doğdu. 2006 yılında çıkan kanuna göre gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’nden az olmayacak şekilde bütçeden tarımdan uğraşan vatandaşımıza destek verilecekti. Kendi çıkardığınız kanuna ne yazık ki uymadınız. Uygun bütün arazilerimiz ekmeye başladık. Türkiye’de 3,5 milyon hektar arazi artık ekilemiyor. Yaptığımız faaliyetlerimizin nedeni bu” ifadelerini kullandı.