Yeni yasama döneminde TBMM açılır açılmaz AKP ve MHP’nin önerisiyle yeni bir torba yasası meclise sunuldu.

TBMM’deki ilgili komisyonlarda torba kanun tasarısı görüşülürken çalışanları ilgilendiren iki madde tartışılmaya başlandı.

Bu iki maddede ne vardı?

Birincisi,

25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerinin 2 yıl koşulsuz belirli süreli sözleşme ile çalıştırılmasını,

İkincisi,

25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmaması,

TBMM içindeki ve dışındaki muhalefet bu iki maddenin işçilerin kıdem tazminatlarını ortadan kaldıracağını ve emekliliğin hayal olacağını öne sürerek,

kazanılmış hakların elden alındığı anlamına geldiğini belirterek geri çekilmesini istedi.

İki maddenin bu şekilde kanunlaşmasına işçi sendikaları ve onların bağlı olduğu işçi konfederasyonları DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İş genel başkanları bir araya gelip ortak bir basın açıklaması yaparak tepkilerini ortaya koydular.

DİSK Konfederasyonu’na bağlı sendikalar illerinde ve çalıştıkları işyerlerinde yaptıkları basın açıklamaları ile,

Gerek İzmit’te gerekse Gebze’de kitlesel bir şekilde meydanlarda Covid 19 önlemlerine göz önünde bulundurarak bu maddelerin geri çekilmesini istediklerini ortaya koydular,

Konfederasyonun genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ise TBMM’deki siyasi partilerle görüşerek konuyu gündeme taşıyıp mecliste kanunlaşmamasını istedi,

Meclis önünde basın açıklaması yaparken güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldılar…

TÜRK-İŞ Konfederasyonu ise hem siyasi partiler nezninde temaslarını gerçekleştirdi.

İl temsilcilikleri binalarının önünde eş zamanlı basın açıklamaları yaptılar, iş yerlerinde mesai saati tamamlandığında protestolarını sesli bir şekilde ortaya koydular,

Kocaeli’de Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve il temsilcisi Yakup Yıldızlı başkanlığında iki kez kitlesel yapılarak durum kamuoyuna anlatıldı…

İktidara yakınlığı ile bilinen, HAK-İŞ Konfederasyonu ise ortak basın açıklamasında ortaya koyduğu tavır sonrasında, bağlı sendikalar ve genel merkez aracılığıyla düzenledikleri basın açıklamalarıyla tepkilerine sadece bu düzeyde dile getirdiler.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’da yaptığı açıklamalarla bu tepkiye destek verdi.

Üç işçi konfederasyonunun bu kararlı duruşu ve ortaya koydu tepki sonrasında hafta başında TBMM’de AKP ve MHP Grup Başkanvekilleri bir araya geldi. Bu toplantının bir bölümüne TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay’da katıldı.

AKP Grup Başkanvekili “Esnek çalışma maddeleri” adı altındaki bu iki kanun tasarısının üzerinde daha çok çalışılmak üzere geri çekileceğini duyurdu.

Değerli okurlar,

Daha evvel çalışanların tazminatlarının fona devredilmesi gündeme gelmiş gelen tepkiler sonrasında geri çekilmişti,

Bu kez de torba yasası içinde gündeme gelen tazminat ve emeklilik konusunun bir başka bakış açısıyla kanunlaşması konusunda gösterilen tepkinin ardından geri çekilmesi,

İşçilerin sendikalarda, sendikaların konfederasyon çatısı altında örgütlü olmaları,

haklı olduğu konuda bir araya gelerek ortaya koyduğu kararlılığın ve dik duruşun,

bir göstergesi olarak istenmeyen maddeler geri çekildi…

Ancak,

Üzerinde tekrar çalışılacağı sözü mücadelenin bitmediği anlamına geldiği de unutulmamalı…