DOSTKAD kurucu başkanı Salih Karabay tarafından okunan faaliyet ve mali raporun ibra edilmesi sonrasında yeni dönem yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Seçim sonucunda yeni Yönetim Kuruluna Hakan Öztürk, Salih Karabey, Recep Sarısakal, Salih Mısır, Selman Utkan, Emin Kıranta, Veysel Arif Yüksel, Gökhan Cihan Abayhan ve Seyhan Yılmam Ongun seçildi. Denetim Kuruluna ise Lütfi Biçer, Nihan Tiryaki ve Hasan Turhan seçildi.

ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tüzük değişikliği ve üye aidat ücretinin yeniden belirlendiği diğer gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından söz alan Salih Karabey ilk olağan genel kurulunu üyelerin yoğun ilgi ve sinerjisiyle güzel bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirerek ilk olağan genel kurulunun gerçekleştirilmesine katkı sunan divan başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Resim 1

ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI

Derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmaların şimdiden planladığını; dernekte oluşan nitelikli üye yapısının ise yapılacak çalışmalarda en etkili itici güç olacağını bildirdi. Demokratik bir yönetimin ötesinde izonomi temelli bir yönetim anlayışıyla tüm kararların dernek üyelerinin katılımı ve görüşleri doğrultusunda alınacağını ve şeffaf bir yönetim anlayışının benimseneceğini ifade ederek sözü dernek vizyon ve misyonunu paylaşmak üzere Seyhan Yılmam Ongun'a verdi.

ÖNCÜ BİR DERNEK

Seyhan Yılmam Ongun; Vizyonumuzun Mevcut olanakları ve kaynakları en etkin biçimde kullanarak, etki alanımızdaki tüm birey, kurum ve kuruluşların kişisel, mesleki, toplumsal ve evrensel gelişimlerine destek verecek çalışmalar planlamak, projeler oluşturup yürüterek ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin zenginliklerini ve potansiyelini ileriye taşımak; insan, doğa, çevre, kültür ekseninde çağın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla tüm çalışmalarını hayata geçirmek, Misyonumuzun ise Dünyamızın daha yaşanılır bir yer olması için bilimi, eğitimi, insan haklarını, toplumsal ve evrensel değerleri pusula edinerek yaşadığı toplumun sorunlarına sahip çıkan, sivil toplum kuruluşlarının önemini kabul eden ve bunun için  çalışarak geleceğe yön veren, öncü bir dernek olmak olduğunu ifade etti.

Kocaeli iftar vakti SAAT KAÇTA? Kocaeli iftar vakti SAAT KAÇTA?

STRATEJİ VE PROJELERİ ANLATTI

Söz alan Hakan Öztürk ise Derneğin yapacağı projeler ile ilgili olarak geliştirilen stratejileri anlattı. Bu kapsamda Derneğimizde Yurt dışı merkezli projeler, Yurt içi projeleri ve Teknik projeler de çalışmalar yapacak üç ayrı ekip oluşturulduğunu ifade etti. Derneğin yapacağı projeler ile öncelikle ülkemiz ve insanımıza sonra tüm dünyaya yararlı işler yapması temennisini dernek üyeleri ile paylaştı.