Hürriyetçi Eğitim Sen İl Temsilciliği, İzmit'te görev yapan eğitim çalışanlarının 2020 yılında yapılan Banka Promosyonu antlaşmasının

enflasyon ve ekonomik şartlar gözönüne alınarak güncellenmesi ve enflasyon farkı olarak ödeme yapılmasını talep etti.

Talep Dilekçesi metni şöyle:

İlgi yasal düzenlemenin geçici beşinci maddesindeki; “Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021
tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.”
hükmü gereği

REVİZE EDİLMESİ GEREK

İzmit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Halkbank İzmit Şubesi arasında 21/02/2020 – 20/02/2023 tarihlerini kapsayan 3 yıl için 3250 TL karşılığında imzalanan banka promosyonu sözleşmesinin ilgili banka şubesi ile görüşülüp enflasyonun TCMB verilerine göre 2021 yılı Ocak ayında % 14.97 iken Aralık ayında % 36.08’e çıktığı yani 2 kattan daha fazla arttığı, 2022 yılı itibariyle de % 80’e yani bir kez daha 2 kattan fazla arttığı bir hengâmede revize edilmesi elzemdir. Tamamen enflasyonu karşılamasa da maaşlardaki artışlar sonrasında komik kalan promosyon paralarında da enflasyon farkının karşılanması hakkaniyetli olacaktır.

"MÜCBİR SEBEP EKSENLİ HAREKET STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMELİDİR"

Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'dan EYT açıklaması! Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'dan EYT açıklaması!

Mezkûr maddeye mesnet teşkil eden ve ülkemizde yahut dünyada beklenmeyen durumlar için hukuktaki ‘mücbir sebep’ eksenli hareket stratejileri geliştirilmelidir.

Müdürlüğünüz çalışanları da dahil olmak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı binlerce eğitim çalışanının mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili bankadan revizyon talep edilmesi kanaatindeyiz. Aksi takdirde sözleşmenin idare tarafından tek taraflı feshedilmesi ve yeni ihale açılması sözkonusu edilmelidir. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak üyelerimizin bireysel dilekçe ile sözleşmeyi reddetme talep ve haklarını saklı tutuyoruz.

Ekonomik şartlar çerçevesinde çalışanların daha çok hak kaybına uğramaması için yapılan promosyon anlaşmasına enflasyon farklarının eklenip revize edilerek promosyon farkı adı altında ödeme yapılması hususunda gereğini önemle arz ederim.