Eğitim İş Kocaeli Şubeleri Adına Şube Başkanı Sabri Mutlu yaptığı konuşmada;

"Çağdaş, Demokratik, Laik, Parasız, Kamusal eğitimi savunan EĞİTİM İŞ - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan küresel salgın halen devam etmektedir. Aşılama oranının artmış olması bizleri rehavete sürüklememelidir. Yeni varyasyonların bulunmasıyla salgının henüz bitmediği ortaya çıkmıştır.

HAZIRLAYAN PROF. DR. FİGEN EREŞ

Eğitim hakkı, Anayasal temel insan hakkıdır. Tüm yurttaşların fırsat eşitliği kapsamında yararlanması gereken bir haktır. Bu anlayışla Eğitim ve bilim işkolunda çalışan emekçiler olarak bizler de eğitim sürecinin bir paydaşıyız. Bu bilinçle sendikamızın genel merkez yönetim kurulu öncülüğünde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Figen EREŞ tarafından Pandemi Sürecinde Eğitim kitapçığı hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu bilimsel çalışma hepimizin bildiği bir gerçeği “Milli Eğitim Bakanlığı, Pandemi sürecini doğru yönetememiştir.” gerçeğini gözler önüne sermiştir. Pandemi Sürecinde Eğitim Kitabı, sadece bu tespitle yetinmemiş yapılması gereken çalışmalar ile ilgili de önerilerde bulunmuştur.

MEB'İN EĞİTİM POLİTİKALARI ANLIK DEĞİŞİKLİKLER GÖSTERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi dönemine dair bir planı olmamasından dolayı eğitim politikaları anlık değişiklikler göstermiştir. Yurt genelinde İlkokul, Ortaokul ve Liselerde toplam 17 Milyon, üniversitelerde de yaklaşık 8 Milyon çocuğumuz eşit, adil, parasız eğitim hakkından yararlanamamıştır.

KOCAELİ GENELİNDE 402.044 ÖĞRENCİ PANDEMİ ŞARTLARINDAN ETKİLENDİ

Kocaeli genelinde de 402.044 öğrenci pandemi şartlarının olumsuzluklarından etkilenmiştir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS sınav sonuçları bu adaletsizliği açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan YKS sınav sonuçlarının beklenenin altında sonuçlar vereceği endişesi tüm gençlerimizi umutsuzluğa sevk etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, gençlerimizin yaklaşık iki yıl içerisindeki eğitim kayıpları için de ciddi bir telafi programı ortaya koyamamıştır.

Uzaktan eğitim uygulamasında da istenen başarı elde edilememiştir. Bunların temel sebeplerinden birisi de internet erişimi konusunda bölgesel farklılıklar olmasıdır. İnternet erişim olanağı olmayan öğrencilerimizin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Buna ek olarak ülkemizdeki internet hızı Avrupa ülkeleri arasında 21. Sırada yer almaktadır.

EBA platformu ya da EBA TV konu içerikleri ve kullanılan ders anlatım yöntem ve teknikleri açısından yetersiz olduğundan öğrenciler yeteri kadar bu platformlardan yararlanamamıştır.

Uzaktan ders devamlılığını sağlayamayan bakanlık devamsızlıkları yok saymayı tercih etmiş, E-sınav uygulamasını hayata geçiremeyen bakanlık ölçme değerlendirme yerine doğrudan not vermeyi tercih ederek problemi gelecek yıllara devretmiştir.

Kocaeli yerelinde yaşadığımız bir diğer sorun da depremsellik gerçeğidir. 1999 Yılında yaşanmış depremin acıları hala yüreğimizdedir. İçişleri Bakanlığı 2019 – 2020 yılını Afete Hazırlık Yılı olarak ilan etmiş ancak eğitim alanında yeteri kadar çalışma yapılmamıştır. Okullarda görevli öğretmenlere, öğrencilere ve velilere Afete Hazırlık Semineri verilmiş ancak daha öteye gidilememiştir.

1999 yılından önce yapılmış olup halen kullanılan okul binaları mevcuttur. Bu binaların, bağımsız kurumlar tarafından depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığı bilinmemektedir. 1999 yılından önce yapılmış kaç okul olduğu, Kocaeli’de eğitim gören 402.044 öğrenciden kaç tanesinin deprem riskli binalarda öğrenim gördüğü bilinmemektedir. Muhtemel İstanbul Depremi yaşanması durumunda ilk 72 saat büyük önem arz etmektedir. Bugün gerçekleştireceğimiz ziyaretimizde de Pandemi Sürecinde Eğitim kitabını takdim edeceğimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzden öğrencilerimiz için nitelikli telafi eğitimi programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Arama Kurtarma Ekibi kurulması gibi taleplerimizi ileterek ülkemizin yaşayacağı kayıpları en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Pandemi Sürecinde Eğitim kitabımızı, Siyasi parti temsilcilerine ve ilimizde eğitim alanında çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerine de ulaştırarak tüm yurttaşlarımızın adil bir şekilde yararlandığı çağdaş, demokratik, laik, parasız, kamusal eğitim ilkelerinin gerçekleşmesi için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.