Bugün 24 Kasım geleceğimizi yetiştiren eli öpülesi öğretmenlerimizin günü…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliğinde, harf devrimi sonrasında latin harfler ile başlayan eğitim öğretim dönemini bugünlere taşıyan öğretmenlerimizi ve bu anlamlı günlerini yürekten kutluyorum.

Onlar Demokratik Laik Sosyal Hukuk Devleti olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere taşınmasında en önemli kişiler, bugün ve gelecekte de bu özelliklerini sürdürmeyi devam edecekler.

Geleceğimizin aydınlık çağdaş nesiller ile şekillenmesinde en önemli rolü oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar.

Çocuklarımız anne ve baba eğitimi sonrasında okullarımızda okuma yazmayı hayatı geleceği geçmişimizi öğreten eli öpülesi öğretmenlerimizdir.

Bir ulusun yaşamındaki eğitimin önemi belki de en iyi anlayıp, anlatmış ve bizlere yol göstermiş olan kişi Başöğretmen Atatürk’tür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim ve öğretime vermiş olduğu değer ve önem sayesinde aydın nesiller yetişti, yetişmeye de devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere yönelik sözleri ile onlara ne kadar önem verdiğini net bir şekilde gösteriyor…

‘Bugünün çocuklarını yetiştiriniz.

Onları yurda, ulusa yararlı insanlar yapınız.

Bunu sizden istiyor ve diliyorum.

Öğretmenler yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerdeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Memleket evladı, her öğrenim  aşamasında ekonomik hayata verimli, etkili ve başarılı olacak suretle donatılmalıdır.

Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askeri, siyasi, idari inkılaplar, sayın öğretmenler, sizin sosyal ve fikri inkılaptaki başarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki,

Cumhuriyet sizden;

‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir öğrenci her yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın’

Öğretmenlere yönelik Atatürk’ün söylediklerini değerlendirdiğimizde günümüzde onlara ne kadar değer veriyoruz?

Sorusunu iyi irdelemeliyiz.

Bugün geleceğimiz olan çocuklarımızı eğiten onlara her şeyi öğreten öğretmenlerimiz zorlu yaşam koşullarında  geçim sıkıntısıyla mücadele ediyorlar.

Çoğu geçim derdini bire bir yaşarken bu sorunlarını eğitim verdikleri çocuklarımıza yansıtmamaya özen gösteriyorlar.

İkinci bir iş yapanlar var.

Okullarda bir çok eksik öğretmen olmasına karşın hak ettiği halde atanamayan öğretmenler var.

Tüm bu sorunların yanı sıra iletişim çağında olduğumuz dönemde,

Teknolojik gelişmelerle eğitim verilen okullar da var,

kara tahta ile ders yapılan sınıflar da var.

Bundan en çok öğretmenlerimiz zorluk çekiyor.

Değerli okurlar,

Sürekli değişen Milli Eğitim Bakanı’nın kendi doğrultusunda uyguladığı eğitim politikası yerine ‘Eğitimde Devlet Politikası’nı belirleyip uygulamalıyız.

İyi bir gelecek için eğitim standardını her okulda, her sınıfta aynı seviyeye getirmeliyiz.

Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin yaşam koşullarını iyileştirmeliyiz.

Başta ilköğretimdeki öğretmenlerim,

Kazım Yazar, Nezaket Kavurt ve Aliye hanımına, ortaokul, lise öğrenimimde emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum…

Yaşamını yitirtenlere Allah’tan Rahmet diliyor,

Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum.

Bu anlamlı günlerini yürekten kutluyorum…