Gergerlioğlu'nun soru önergesi şu şekilde:

RKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından Anayasanın 98’ inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ ncı ve 99’ uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Tarafıma iletilen bilgide: “Gazeteci Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. Kızılay'ın depremden sonra yardım konusunda neden yetersiz kaldığı tartışılıyordu. AHBAP söz konusu bilgileri doğrularken Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan satış işlemini savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap ile Kızılay'ın iş birliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" dedi” ifadeleri yer almıştır.

 Bu bağlamda;

1.     Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’de amacı “Barışta yurt içinde ve yurt dışında vukua gelen her türlü afet ve felaketlere karşı Tüzük dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirmek” şeklinde ifade edilmiştir. Sürekli skandallarla anılan Kızılay’ın üzerine düşen görevi yerine getirdiğini düşünüyor musunuz?

2.     Ahbap isimli sivil toplum kuruluşuna 2050 adet çadır Kızılay tarafından ne zaman satılmıştır? Bu çadırlar ne zaman teslim edilmiştir?

3.     6 Şubattan sonra Kızılay tarafından yurt içinde ya da dışında herhangi bir kurum ya da kuruluşa depremde kullanılması dışında çadır satışı ve gönderimi yapılmış mıdır?

4.     Ahbap isimli sivil toplum kuruluşuna Kızılay’ın çadır satması hukuken meşruysa da günlerdir soğukta bekleyen insanlar düşünüldüğünde etik açıdan doğru mudur?

5.     Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’nün başlangıcında “Varlığı zamanla sınırlı olmayan Türkiye Kızılay Derneği Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yüksek himayeleri altındadır” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden yola çıkarak kendi eliyle vatandaşa ulaştırması gereken çadırları Kızılay, Cumhurbaşkanı'nın yüksek himayeleri altında mı başka kurum ya da kuruluşlara satmıştır?

6.     En son 20 şubatta Kızılay derneği “Deprem mağduru ailelerin barınma ihtiyacını gidermek için konteyner evler kuruyoruz.” diyerek yurttaşlardan yardım istemiştir. Kızılay’ın bu konteynerdan da başka kurumlara satmak gibi bir çalışması olmuş mudur?

7.     Kızılay’ın bağışlanan on binlerce kan ünitesini, ihtiyaç sahiplerine ve özel hastanelere 700 tl'ye sattığı, özel hastanelerin de aldığı bu kanı 850 tl'ye hastalara sattığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa ihtiyaç sahibi birine verilir belki diye kan veren cefakâr yurttaşlarımıza bir açıklama yapmayı düşünmekte misiniz?

O yer de ÇEVRE FELAKETİNİN EŞİĞİNDE! O yer de ÇEVRE FELAKETİNİN EŞİĞİNDE!

8.     Yurttaşların “Başımıza bir şey gelirse Kızılay bana bakar” anlayışından Kızılay yöneticilerine yüksek maaş ödemeleri göz önüne alınınca Kızılay’ın “Çalışmasak da yurttaşlar bize her türlü bakar anlayışına” döndüğünü söyleyebilir miyiz?

9.     Deprem bölgesine gönderilen çadır sayısı kaçtır ve şu anda mevcut illere göre ayrılmış çadır ihtiyacı sayısı kaçtır?