Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli’nde spesifik bir göğüs hastalıkları hastanesinin olmamasını büyük bir eksiklik olarak gören Gergerlioğlu, tespit ettiği eksiklikleri gerekçe göstererek Kocaeli’nde Göğüs Hastalıkları Hastanesine acil ihtiyaç olduğunu söylüyor. 

 Vekil Gergerlioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

‘Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastaneleri’ genel hastanelerde öncelikli hizmet alma şansı olmayan kronik akciğer hastaları ve ülkemizde prevalans, morbidite ve mortalite açısından sık görülen diğer akciğer hastaları ile gittikçe yaşlanan nüfusun solunumsal sorunlarına çözüm üretebilmek için özel yapılanmış ihtisas hastaneleridir.

Bu hastanelerde çalışan eğitim görevlilerinin büyük çoğunluğu uluslararası düzeyde Türkiye’ye ait bilimsel yayınların birçoğunun yapıldığı, ayrıca da uzmanlık derneklerinin başkanı veya merkez yönetim kurullarında görev alan kişilerdir. Göğüs hastalıkları özel dal hastanelerinin, ülkemiz ve halkımız açısından vazgeçilmez olduğunu yetkililere bir kez daha hatırlatmamız gerekebilir.

ARTAN SANAYİ SOLUNUM HASTALIKLARINA YOL AÇTI

Kocaeli’nde uzun süre göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışmış bir hekim olarak, artan sanayinin solunum hastalıklarına yol açtığını somut olarak gözlemledim. Alerjik hastalıklarda yetişkinlerde ve çocuklarda artış gözlenmekteydi. Çocuklardaki artış ileride göğüs hastalıkları açısından artan bir ihtiyaç olacağını göstermektedir. Sanayi tesislerini genel olarak iş güvenliği önlemlerine dikkat etmemesi neticesinde göğüs hastalıkları ile ilgili problemler yoğun bir şekilde oluşmakta ve devlete ağır bir tedavi muayene ve tedavi masrafı oluşturmaktadır. Son hastalıkların ehil ellerde ve en rantabl takibi ve tedavisi göğüs hastalıkları hastanelerinde yapılabilmektedir. Farklı birçok ilde göğüs hastalıkları hastanesi varken Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli’nde spesifik bir göğüs hastalıkları hastanesinin olmaması yıllardır çok büyük bir eksikliktir, bu eksikliğin giderilmesi ve halkımızın sağlığına kavuşması için bir an evvel göğüs hastalıkları hastanesi ile ilgili yasa görüşülmelidir.

KOCAELİ'DE GÖĞÜS HASTALIKLARINDA  ARTIŞ

Seçim bölgem olan Kocaeli’nde de oldukça yoğun özellikle işçilerin çalışma koşullarından kaynaklı göğüs hastalıkları yaşanmaktadır. Bu sebeple de acil şekilde Kocaeli’de Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi açılması gerekmektedir.

Bu amaçla söz konusu “Kocaeli ilinde Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi” hazırlanmıştır.

YSP’li Gergerlioğlu’ndan Meslek Hastalıkları Hastanesi Kurulması için kanun teklifi

YSP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İşçi kenti Kocaeli’ye Meslek Hastalıkları Hastanesi kurulmasına istinaden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişikli yapılmasına dair kanun teklif verdi. Kocaeli’de çalışan işçilerin meslek hastalıkları kontrolu için İstanbul’a gittiklerini belirten Gergerlioğlu, işçi sağlığını korumak amacıyla Kocaeli’de çağdaş anlamda hizmet veren Meslek Hastalıkları Hastanesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebep veya işin yürütüm şartları nedeniyle meydana gelen, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık, ruhi arıza halidir. Diğer bir deyişle; işyerinde mevcut insan sağlığına zararlı, kimyasal maddeler fiziksel etkenler, biyolojik etkenlerin meydana getirdiği hastalıklara meslek hastalığı denir.

Bazen üzerinde bile durulmayan semptomlar; baş ağrısı, halsizlik, kabızlık, iştahsızlık olabildiği gibi, bazen de ciddi ve çok ağır bir klinik tablo; (Polinö-ropati, karaciğer ve böbrek yetmezliği, solunum ve dolaşım sistemi yetmezliği- işitme kusuru) olur.
Meslek hastalıklarının tanısı kolay değildir. Tanı için: İyi bir hastalık anamnezi, İyi bir mesleki anamnez, İyi bir fizik muayene, Rutin laboratuar tetkikleri yanında, Özel laboratuar tetkikleri yapılmasına da ihtiyaç duyulur.

 Bu nedenle tedavi edici hekimlik hizmetleri ile, koruyucu hekimlik hizmetlerini beraberce yürütebilecek, kendine özgü özel laboratuarları olan, İşyerlerinde inceleme, araştırma, tarama muayeneleri yapabilecek ambulatuvar bölümleri bulunan, işyerlerinde koruyucu hekimlik hizmetlerinin alınmasında yardımcı olan çağdaş anlamda işçi sağlığı hizmetleri verecek, Meslek Hastalıkları Hastanelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 Kocaeli’de kurulacak bu hastane ile meslek hastalıklarını erken teşhis edilecek, erken tedavi yapılacak, meslek hastalığı malüliyet oranlarını hesaplanacak, eski ve yeni meslek hastalığına yakalananların ölümleri halinde ölümün mesleki olup olmadığını belirlenecek, periyodik muayeneler yapılacak, İşyerlerinde inceleme, araştırma, ölçüm yapmak ve tarama muayenelerini gerçekleştirilecek, İşyerlerinde koruyucu hekimlik hizmetlerinin alınmasına yardımcı olmak gibi görevleri üstlenecektir.

 

2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA teknolojisini geliştiren bilim insanlarının oldu 2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA teknolojisini geliştiren bilim insanlarının oldu

Çok önemli bir sanayi kenti olan Kocaeli’de yıllardır meslek hastalıkları hastanesi yoktur. Meslek hastalığı ile ilgili kontroller için Kocaeli’de çalışan işçiler İstanbul’a gönderilmekte, bu da önemli bir iş gücü kaybına neden olmaktadır. Artan sanayi tesisleri nedeniyle Kocaeli’de meslek hastalıkları hastanesinin ihtiyacını arttırmaktadır.

Endüstrinin yoğun olduğu Kocaeli’de bu hastanenin açılmasının işçi- işveren ve SGK açısından, daha doğru bir deyimle çağdaş işçi sağlığı uygulamaları açısından gereklidir. Bu amaçla söz konusu “Kocaeli ilinde Kocaeli Meslek Hastalıkları Hastanesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi” hazırlanmıştır.