Doğu Kışla’da 122 pazarcı yeri satışta

İzmit Doğu Kışla’da bir süre önce hizmete giren kapalı pazar alanında boş bulunan pazarcı yerleri satışa çıkartıldı.

Doğu Kışla’da 122 pazarcı yeri satışta

İzmit Belediyesi tarafından satışa çıkartılan pazarcı yerler için başvurular 12 Aralık Çarşamba günü sona erecek. Başvuruların İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacağı açıklandı. Yetkililer, Perşembe Pazarı alanında 28 adet, Cumartesi Pazar alanında da 92 olmak üzere toplam 122 Pazar yerinin satışıyla ilgili olarak başvuruların fazla olması halinde hak sahiplerinin kura ile belirleneceğini söylediler.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

1) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

2) Sebze - meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

3) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.(Faaliyet Belgeleri güncel olacaktır.)

4) Vergi mükellefi olmak.

5) 26.11.2018 tarih ve 1043 sayılı Encümen kararı doğrultusunda 01.01.2018 tarihi ve öncesine ait Oda Faaliyet Belgesi bulunmak (Üreticiler hariç)

6) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

7) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak (Sadece üreticiler için geçerli olup üyelik süre şartı aranmaz. Güncel faaliyet belgesi yeterlidir.)

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Tahsis işleminde, sırasıyla; başvuruda bulunulan pazar yerinde tahsis veya sınırlı ayni hak tesisi ile kendisine satış yeri verilmemiş olan üretici ve pazarcılara daha sonra ise Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, öncelik verilir.

2) Tahsis işleminde 26.11.2018 tarih ve 1043 sayılı Encümen kararı doğrultusunda İzmit İlçesi sınırlarında ikamet edenlere öncelik verilir. (Üreticilerde Kocaeli sınırlarında ikamet edenlere öncelik verilecektir)

3) Başvuruda bulunacak üretici ve pazarcılar 14.11.2018 tarihli Encümen kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Yerleşim Planları doğrultusunda kendi faaliyet alanlarında boş bulunan tahsis yerlerine başvuruda bulunabilirler.(Örneğin; Üreticiler için ayrılmış ve tahsisi için ilana çıkılan alana üreticiler, Sebze ve meyve ticareti yapmak amacı ile ayrılmış alana sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenler, Kumaşçılar için ayrılmış alana kumaş satışı ile iştigal edenler başvuruda bulanabilir. Bu hususlar Belediye kayıtlarından ve Oda kayıtlarından teyit edilir)

4) Tahsis hakkı kazanan üretici ve pazarcılar, İzmit Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 69 sayılı kararında belirtilen Pazar yerleri ile ilgili alınacak tahsis ücretlerini peşinen ödemeleri halinde Belediye Encümenince tahsis işlemi gerçekleşecektir. 

5) Belediye Encümeni, Hal Hakem Heyeti veya Mahkemeler tarafından her iki pazar yeri için de başvuruda bulunan üretici ve pazarcılar lehine tahsis veya sınırlı ayni hak tesisi işlemi yapılmasına yönelik karar verilmesi durumunda ilan metnine konu tahsis işlemi yapılan üretici ve pazarcılar Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü maddesi gereği yapılacak kura işlemi neticesinde tahsis ve sınırlı ayni hak tesis işlemi iptal edilerek ödemiş oldukları tahsis ücretleri kullanmış oldukları sürelerden düşülerek iade olunur.

ÜRETİCİ VE PAZARCILARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) T.C. Kimlik numarasını beyan eden kimlik

2) Oda Faaliyet Belgesi

3) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge

4) İkametgâh İlmühaberi

5) Son Altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

6) Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin EK-1’de bulunan dilekçe (Başvuru sırasında doldurulacak)

7) Taahhütname (Başvuru sırasında doldurulacak)

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 14:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER