Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat’ın ardından Plan ve Projeler Müdürü Ferda Özparlak Şahin de görevden alındı.

Kartepe Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bali Holat’ın ardından, Holat’a bağlı birimlerden Plan ve Proje Müdürlüğünün başında bulunan Ferda Özparlak Şahin de görevinden alındı. Holat ve Şahin’in görev değişiklikleriyle ilgili resmi yazıları da bugün yazıldı. 12 yıldır Kartepe Belediyesi’nde çalışan Şahin’in yerine Emlak İstimlak Müdürü Veysel Şafak vekalet edecek.

BALİ HOLAT KİMDİR?

1965 Maşukiye-Kartepe doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu. 1987 yılında Maşukiye Belediyesinde göreve başladı. 1999-2008 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 2008-2009 yıllarında Kocaeli Bayındırlık İl Müdürlüğünde görev yaptı. O tarihten sonra Kartepe Belediyesinde çalışıyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Arşiv Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Yapı ve Kontrol Müdürlüğü'nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Evli ve 2 çocuk babası.

FERDA ÖZPARLAK ŞAHİN KİMDİR?

"6'lı masanın NEFERİ olarak çalışacağız!" "6'lı masanın NEFERİ olarak çalışacağız!"

1983 İzmit doğumlu. İlk, orta ve liseyi Konya'da bitirdi. 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun oldu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bireysel olarak çeşitli seminer ve sempozyum konuları hazırladı ve sundu.
Kentsel mekân hiyerarşisi, kamusal mekânlar ve sokakların kent ve kentli üzerindeki sosyal ve fiziksel etkileri üzerine ulusal ve uluslar arası sempozyum ve akademik yayınlarda 3 adet bildiri hazırladı. 2010 yılı ocak ayı itibari ile Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde şehir plancısı olarak göreve başladı. 2011 yılı itibari ile Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünde şehir plancısı/şef olarak göreve devam etti. 2012 yılı temmuz ayı itibari ile Plan ve Proje Müdür vekili görev yapıyordu. Evli ve 1 çocuk annesidir.