HÜRRİYET SAĞLIK SEN Kocaeli İl adına Gürol Şanbayatlı'dan bir basın açıklaması geldi. Açıklamada talimatla sahaya inen sendikaları da eleştirdi.

Açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanı’nın günlerdir överek beklentiyi yükselttiği ve Beyaz Reform olarak nitelendirmiş olduğu Ek Ödeme Yönetmeliği tam anlamıyla dağ fare bile doğuramadı dedirtti.

KOTO seçimden sonraki ilk meclis toplantısını yaptı! KOTO seçimden sonraki ilk meclis toplantısını yaptı!

YÜZDE 85 YİNE HÜSRANA UĞRADI

12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği sağlık çalışanlarının yaklaşık % 85’ini yine hüsrana uğratmıştır.

Bakanlık bu yönetmelikle tabip dışı sağlık çalışanlarını, teknik hizmetler,  genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarını yok saydığını bir önceki yönetmelikte olduğu gibi kanıtlamıştır.

Sağlık Bakanlığı, tabip dışı sağlık çalışanlarının da bakanlığı olmaktan çıkmıştır.

Sağlık Bakanlığı hakkaniyet, adalet, eşitlik, çalışma barışı ve mutlu çalışan gibi kavramları rafa kaldırmış, çalışma barışını bozan ve beklentilerden uzak bir yönetmelik hayata geçirmiştir.

SENDİKALAR NEDEN VE KİM İÇİN VAR?

Çalışanlar, 'sendikalar neden ve kimler için vardır' sorusuna cevap aramaktadırlar. Sağlık Bakanlığı’na karşı dur demesi gereken yetkili sendika ve küçük ortağının maaş promosyonu da dahil olmak üzere şiddet sarmalı, kamuda en düşük ücret vb. çözümü zaruret teşkil eden konularda sadece sosyal medyadan yönetmeliğin gözden geçirilmesi çağrısından başka yapabilecek bir şeylerinin kalmaması emekçiler tarafından sorgulanması gereken önemli bir konudur.

TALİMATLI SENDİKALAR SUÇLU

Üyelerini hak arama sürecine dahil edemeyen, talimat almadan alanlara inemeyen, göstermelik eylem kararı alıp aldıkları kararın arkasında duramayan, sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerin hiç birine müdahil olamayan, söz konusu düzenlemelerden taslak oluşturulması aşamasında haberdar dahi edilmeyen sözde yetkili-etkisiz sendika ve onun küçük ortağı, gece gündüz demeden 39 branşta özveriyle görevini ifa eden sağlık çalışanlarının Pandemi sürecinin başından bugüne hiç olmadığı kadar ayrıştırma ve ötekileştirmeye uğramasının en büyük sebebidir.

Yönetmelikle getirilen taban ek ödeme katsayıları arasındaki 7 kata varan oransal farklar hiçbir adalet anlayışı ile izah edilemez. Bu yönetmelikle sağlık çalışanları arasında on yıllardır süregelen toplam gelir düzeyi bakımından uçurumun giderek derinleşeceği ve halihazırda çalışma barışını tümden yok edeceği kaçınılmazdır.

AİLE HEKİMLERİ UNUTULDU

Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları unutulmuştur ve bakanlık tarafından aile sağlığı merkezlerinin sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak görülmediği gerçeği ortaya çıkmıştır. İzinli durumlarda ek ödeme kesilerek insani hak olan dinlenme hakkı ve yıllık izinlerimize de göz dikilmiştir. Disiplin cezası alanların ek ödemelerinin kesilerek II. defa cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu bilindiği halde bakanlık her konuda olduğu gibi bu konuda da bildiğini okumaya devam etmiştir.

KEYFİLİK KAYIRMACILIK

Teşvik ek ödeme uygulaması ile geçmişte olduğu gibi keyfiliğin, kayırmacılığın ve yandaşlığın önü açılmaya çalışılmıştır. Ayrıca teşvik ödeme konusunda da kime, nasıl, ne miktar ödeme yapılacağı ise 39 branş sağlık emekçileri arasında tam bir belirsizlik ve kaos ortamının oluşmasına sebep olmuştur.

BU ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ

Adil bir düzenleme olmadığı her halinden belli olan ve aldığı ücretle geçim sıkıntısı çeken, her geçen gün çalışma ortamlarında yoğun iş temposu ile sağlık iş gücünün temel omurgasını oluşturan ancak alım gücü azalarak gelecek kaygısı yaşayan hizmetli, memur, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan çalışanları görmezden gelen bu anlayışı reddediyoruz.

1 GÜNLÜK İŞ BIRAKIYORUZ

Bu sebeple HÜRRİYET SAĞLIK SEN olarak TÜM TÜRKİYE’DE 19.08.2022 tarihinde 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ KARARI almış bulunuyoruz.  Mevcut düzenlemeye karşı meslektaşlarımızın görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda özgür iradelerini yansıttıkları oranda sonuç alacağımız ortadadır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına gidilen yolda yaşanan mesleki, sosyal, ekonomik kayıplar ile olumsuzluklar meslektaşlarımıza hak arama mücadelesinde büyük sorumluluklar yüklemekte ve yol ayrımı noktasında olduklarını işaret etmektedir. Tüm sağlık çalışanlarını hakları konusunda duyarlı olmaya ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.