Başkan Sarı’dan Büyükakın’a: "Sonuna geldiğinizi siz de çok iyi biliyorsunuz!" Başkan Sarı’dan Büyükakın’a: "Sonuna geldiğinizi siz de çok iyi biliyorsunuz!"

Hürriyetçi Eğitim-Sen'in dilekçesi şu şekilde:

Yakın bir zamanda yaşadığımız ve 11 ilimizi ciddi mânâda etkileyen Deprem Felâketi dolayısıyla binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bu elîm hadise esnasında birçok kamu kurum ve kuruluşuna ait binanın deprem âfetine karşı dayanaksız olduğuna, okullarımızdan öğretmenevlerine kadar birçoğunun maalesef yıkıldığına şahit olduk.

Birinci dereceden deprem bölgesi olan ve 24 yıl önce büyük bir zelzele geçirmiş olan ilimiz için de endişeliyiz. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak Kocaeli’nde bulunan okullarımızın, öğretmenevlerimizin, il ve ilçe milli eğitim müdürlük binalarımızın böyle feci bir hadise karşısında depreme dayanıklı olup olmadıkları konusunda merak içerisindeyiz.

Bu noktada tüm veliler, öğrenciler ve millî eğitim çalışanları adına şu sorulara cevap aramayı bir görev ve sorumluluk olarak hissetmekteyiz:

1. Deprem gibi yıkıcı bir âfet yaşanması riskine karşı Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurum ve kuruluşların zemin, statik ve sağlamlık noktasında güvenilirlik ve dayanıklılık incelemesi yapılmış mıdır?

2. Böyle bir çalışma yapılmış ise ilimize dair güvenli ve riskli okul/kurum binalarımızın adedi nedir? Riskli olanlarla ilgili hangi tedbirler alınmış ve alınacaktır?

3. Eğer hâlâ yapılmamış ise yüzbinlerce öğrencimizin ve onbinlerce eğitim çalışanının hayatıyla alâkalı bu tedbirsizliğin ve geç kalınmışlığın sebebi nedir?

Camiamızın ve Kocaeli kamuoyunun ciddi endişeler içinde olduğu ve Sendikamızca hayatî önem arz eden konunun ivedilikle cevaplandırılarak tarafımızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederiz.

Deprem Paneli