Hüseyin Erol'un manifestosu şu şekilde:

İzmit’te yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu düşünen ben ve kentte her kesimi temsil eden çalışma arkadaşlarımla birlikte:

- Yerel yönetimler, kamu kurum kuruluşları, akademik meslek odaları,
ticaret ve esnaf odaları, sivil toplum örgütleri, yöre dernekleri,
muhtarlar ve vatandaşlarımız ile birlikte, ortak akıl, gönüllülük ve iş
birliği esasına dayanan bir kuruluş olma anlayışını kurumsallaştırmaya
devam etmek,


- İzmit halkı ile İzmit Belediyesi arasında köprü olmayı sürdürmek,
"Beraber yönetiyoruz" ilkesiyle hareket etmek,

- Toplumun tüm katmanlarına hizmet sunmak, saygın, siyaset üstü, adil,
paylaşımcı, kent insanının karar süreçlerine dâhil olacağı bir
yapılanmayı kalıcı kılmak,

- İzmit’te kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik
olarak insanları geçmişten gelen bağlarından koparmadan yani tüm
renkleri kültürel zenginlik sayarak toplumsal bütünleşmeyi sağlamak,

-Üyesi olduğumuz Türkiye Kent Konseyleri Platformunun en etkin kent
konseyleri arasına girerek, İzmit’in marka değerini arttırmak,

- Ekolojik yıkıma karşı mücadeleyi önceleyerek, çevre duyarlılığını ve
farkındalığını arttırmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sürdürmek,
katılımcı hemşerilik bilincini yerleştirmek, sivil toplum yapısı
güçlendirmek ve mutlu bir İzmit’te yaşamak için,

16 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 15:00’de İzmit Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan
İzmit Kent Konseyi olağan seçimli genel kurulunda, yönetime tekrar aday
olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

16 Aralık 2021 Genel Kurul Görseli