İnsanoğlunu ‘insan’ yapandır; düşünmek, düşünebilmek. Karar verebilmek, kendi fikirleri doğrultusunda hareket edebilmek, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilmek insana verilmiş en eşsiz özelliklerdendir.

Peki insan nasıl ayırır doğru ile yanlışı?

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği ona verilmiş akli yetenekleridir, zihindir. Ve dolayısı ile düşünceler ve  fikirlerdir insanı insan yapan ve bir insan ancak eğitilirse o zaman gerçekten doğru yol alabilir, doğru kararlar verebilir. O zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendi hür iradesine ve fikirlerine dayandırarak ayırt edebilir. Ancak eğitimle insan, insan olur, insan olmayı öğrenir.

İşte bu yüzden ne olursa olsun eğitmelidir kendini insan. Okumalı, yaşı kaç olursa olsun her gün günceli takip etmeli, bulabildiği, kendine artı değer katabileceği her bilgiye ulaşmalıdır. Her insan yeni fikirlere açık olmalı, etrafında olup biteni anlamak, doğru kararlar alabilmek, bu dünyada var olabilmek için kendini eğitmelidir.

Image-92

Unutmayın ki insanın en büyük düşmanı cehalettir. İnsanoğlu kendi sonunu ancak bilgisizlik, eğitimsizlik, cehalet ile getirebilir. Bu yüzden her birimiz önce kendimizi, sonra da çevremizi eğitmek için çabalamalı, bilgi ile kuşatmalıyız. Kuşatmalıyız ki gerçekten ‘insan’ olmayı bilenlerle dolsun etrafımız!

Ulu önderin de dediği gibi:

'Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.’ -M.Kemal Atatürk