İnternet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik kapsamına alındı. İnternet ortamında yapılan yardım toplama faaliyetleri artık izne tabi tutulacak.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanuna eklenmesi planlanan hükümle İnternet ortamında izinsiz yardım toplama faaliyetlerine erişim engellenecek.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayın…

Yönetmelikteki en ciddi değişiklik 2013 yılında yapılmış ve Türk Hava Kurumu’nun kurban derisi toplama ayrıcalığı elinden alınmıştı. 26 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme sonucunda; kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde bulunabilme yetkisi gerçek kişileri, dernekleri, vakıfları, kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde genişletilmişti.