İzmit Belediyesi, Kadın Dernekleri Federasyonu ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü imza töreni ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çok sayıda belediye başkanı ve temsilcisinin katıldığı protokol imza töreni ve çalıştay İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness’i ağırladı. McGuinness, İrlanda’da gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışmalarını anlattı. 

100 SENE ÖNCE MÜCADELEYE BAŞLADIK

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’na video konferans yoluyla konuşmacı olarak katılan İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, “Türkiye’deki kadınların eşitliğe adanmışlıkları ve toplumsal değişimdeki dinamo rolleri benim için çok heyecan verici. Bu nedenle sizlere en içten şekilde hayranlığımı ve işbirliğinizden mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemize çok benziyor. Türkiye gibi biz de 100 sene önce bağımsızlık mücadelesine başladık. Toplumsal alanda İrlanda’daki kadınlar değişim için temel bir motivasyondu. Sayısızca kadın bağımsızlık mücadelesini çok ön saflarda götürdü.

İRLANDALI KADINLAR ZOR SÜREÇLERDEN GEÇTİLER

Kadın mücadeleciler İngiliz yönetimine karşı bağımsızlık kazanma sürecinde bizler için motivasyon verici oldular. Bütün kadınların doğru yeri bulduklarında toplum için ne kadar motivasyon kaynağı olabileceklerini gösterdiler. İrlanda’da da kadınlar fiziksel ve psikolojik olarak son derece şiddete maruz kaldıkları zor zamanlardan geçtiler. Cinsel ve üreme sağlıklarına yönelik hakları sıklıkla ihlal edildi. Siyasi mekanizmalara katılma yetkileri ellerinden alındı. Hükümet ve güçlü kilise maalesef kadınların karşısında ortaklaşa bir pozisyon belirlediler. Kadınları kamusal alana sokmama konusunda birlikte hareket ettiler. Bugün de bu şiddet belli alanlarda hala mevcut. 

KADINLAR ASLA VAZGEÇMEDİ

Ülkemdeki bu üzücü detayları sizlere neden veriyorum? Çünkü konu cinsiyet eşitliğine gelince Kuzey Avrupa ülkelerinin bu eşitsizlikten azade olduğunu düşünme eğilimi var. Halbuki bu gerçekte doğru değil. İrlanda Avrupa Birliği içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamış en iyi 5’inci ülke. Dünya üzerinde kadın erkek eşitliği ve toplumsal hayata katılım anlamında en iyi ortalamaya sahip 7’nci ülke. Özgürlükler, hayat kalitesi ve mutluluk göstergelerine bakınca İrlanda’nın oldukça güçlü bir noktada durduğunu görebiliyoruz. Fakat sadece bir dakika düşünelim. Bunların hiçbiri kadınların mücadelesi olmadan mümkün olmazdı. Kadınlar bu eşitlik mücadelesinde çok kısa zamanda çok güçlü kazanımlar elde ettiler. Bu kolay değildi. Bunun yegane sebebi kadınların asla vazgeçmemiş olması. 

KADINLARIN SONSUZ ÇABASINA TEŞEKKÜRLER

Şunu sıklıkla duyuyorum ki, zengin bir ülke olarak bizim için kadın erkek eşitliğini sağlamanın daha kolay bir amaç olduğu düşünülüyor. Fakat unutmayın ki sadece 20 sene önce İrlanda AB içerisindeki en fakir ülkeydi. İrlanda olarak biz ilerlemiş bu standartlara zengin bir ülke olduğumuz için sahip değiliz. Aksine bu ilerlemiş standartları günlük hayata adapte edebildiğimiz için zengin bir ülkeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları hiçbir zaman toplumsal politikalardan marjinalize edilmedi. İrlanda’da benim doğduğum zamanlar bugünün toplumuna göre özellikle kadınlara ve etnik azınlıklara tolerans çok azdı. Sonsuz mücadele hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman umudun olması ve bir şeylerin değişebileceğine olan inancın kaybolmaması benim için de çok önemli. Sizin gibi kadınların sonsuz çabasına teşekkürler. Sizler sayesinde durmaksızın kamusal politikalar yönlendiriliyor. Böylelikle sorgulama bilinci hayatın her alanına hakim. Bunlardan hangisi acaba kadınlar için iyisi sorusu toplumda gerçek bir karşılık bulabiliyor. 

resize_Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nda İrlanda Büyükelçisi, ülkesindeki kadın çalışmalarını anlattı (3)

DEMOKRASİNİN KALİTESİNİ GÜÇLENDİREN BİR UNSUR

Belediyelerde önümüzdeki günlerde yapacağınız çalışmaların son derece hayati çalışmalar olduğuna inanıyorum. Özellikle kadının siyasi katılımında yerel politikalar son derece önemli. Katılımcı bir demokraside bizi kimlerin ve neyi temsil ettiği herkes için hayati. Dolayısıyla kadınların da siyasi hayata katılımı hepimiz için son derece temel. Bu da demokrasinin kalitesini güçlendiren bir unsur. Adaleti ve eşitliği sağlamak, toplumun daha geniş kitlelerine ulaşmak için toplumsal cinsiyetten, sınıftan ve yaştan bağımsız kadınların her alana katılımını son derece önemsiyoruz. Dolayısıyla dünyanın her ülkesinde kadınların toplumun en büyük kesimi olduğunu düşünürsek bütün dünya için kadınların olması gerekenden daha az temsil edildiğini söylemek mümkün. 

KADINLARI GÜÇLENDİRİYOR OLMAMIZ ÖNEMLİ

Türkiye gibi İrlanda’da da yerel otoriteler kamusal hizmetlerin ve kamu servislerinin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla ilgili görevli. Aynı zamanda toplumsal ve ekonomik kalkınma ile toplumsal girişimcilikte görev tanımlarımızın önemli bir parçası. Eğer kamusal alan kadınların ihtiyaçlarına ve kadınların katkısına yeteri kadar açık değilse kamusal alan kadınların ihtiyaçlarına cevap vermiyor demektir. Kadınlara ulaşmak ve ne istediklerini anlamak bu noktada yapılabilecek en doğru şey. Birlikte çalışmamız gereken alanlar çok açık. Siyasi alana katılım ve kadının temsiliyeti, eşitsiz ücretler, aile ve ev içi şiddet, ücretsiz bakım emeği ve gözlerimizi açmamız gereken nice daha hak ihlali. Bunların hepsi yapısal ve kurumsal ayrımcılıkların kadına karşı saf tutmasıyla ortaya çıkan eşitsizlikler. Yerel yönetimler başta olmak üzere kadını güçlendirmeye yönelik ortaklaşmış pozisyonları almamız ve kadınların siyasi hayata katılımı ve karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda kadınları güçlendiriyor olmamız son derece önemli. 

İRLANDALI KADINLARIN YÜZDE 80’İ YEREL SİYASETLE BAŞLIYOR

İrlanda’da özellikle yerel siyasette kadınların temsilinin ulusal siyaset için temel bir geçiş aracı olduğunu hepimiz biliyoruz. İrlanda’da erkeklerden ziyade kadınlar için çok temel bir belirleyici. Yüzde 80 üzerindeki İrlandalı kadın öncelikle yerel siyaset yaparak daha sonra ulusal siyasete geçiş sağlıyor. İhtiyaçlara cevap veren politikalar üretmemiz konusunda bize yardımcı olanlar neler? TKDF gibi İrlanda’da da ulusal bir kadın konseyi var. Bu kadın konseyi kadınların her alana eşit katılımı ve hiçbir kadının geri kalmamasıyla ilgili çaba sarf ediyor. Bunu kadınları harekete geçirerek ve dayanışma sağlayarak yapmaya çalışıyorlar. Bunlar bağımsız kadın örgütleri. Fakat bir kısmı da İrlanda hükümeti tarafından da fonlanıyorlar. 

5 YILLIK ULUSAL BİR STRATEJİYİ UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ

Sizin bugünkü birlikte hareket etmenize benzer şekilde onlar da marjinalize edilmiş kadınların bilgilendirilmesi, birlikte programlar ve politikalar oluşturulması ve yerel siyasetteki karar alma mekanizmalarına katılmaları konusunda cesaretlendiriliyorlar. İrlanda’da 5 yıllık ulusal bir stratejiyi uygulama aşamasındayız. Bu strateji başbakan yardımcısı tarafından formüle edildi ve bu bir kadın. Uygulama görevi ise adalet bakanına verildi. Adalet bakanı da bir kadın. Bu strateji kamunun katılımıyla gerçekleştirildi. Esas amaç kadınların ihtiyaçlarına farklı seviyelerde yanıt verebilmek. Özellikle çalışan kadınların ihtiyaçlarına yanıt vermek. Çocuk bakımına ayrılan yatırımın arttırılması amaçlandı. Bununla birlikte kadın ve erkek arasındaki ücret farklarının ortadan kaldırılması ve iş yerindeki çalışma şartlarının kadınların lehine geliştirilmesi amaçlandı. 

resize_Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nda İrlanda Büyükelçisi, ülkesindeki kadın çalışmalarını anlattı (1)

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SİZE GÜÇ DİLİYORUM

Tabi ki ihtiyaçlar tam tanımlanmış değil ve bu kolay bir süreç değil. Fakat İrlanda özelinde AB üyeliğimiz, AB anlaşması ve AB’nin temel haklar bildirisi bizim için bu ihtiyaçların belirlenmesinde esas oldu. Fakat bunun yanı sıra İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası belgeler de bu politikaları formüle etmemizde yardımcı oldu. Yakın gelecekte özellikle genç kadınlara olan inancım sonsuz. Çünkü bu kadar yavaş bir değişimi kabul etmeyeceklerini biliyorum. Sizlerin de öncülüğünde ve sahip olduğunuz iyi örneklerle beraber bu değişimin hızlanacağına inanıyorum. Bana da bu rolü verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla gerçekleştirildiği bir dünyada yaşıyor olmak hepimize sonsuz katkılar sağlayacak. Bunun hesaplanamayacak kadar topluma kazandıracağı artıların olmasının yanı sıra erkeklerin de bu haklardan faydalanacağını hatırlatmak isterim. Önümüzdeki günler için size güç diliyorum” şeklinde konuştu.