Toplum yararına yapılacak olan program kapsamında geçici süreli (9 ay) olmak üzere bin üç yüz elli temizlik görevlisi personel alımı yapılacak. Bugün başlayan başvurular ise 1 Eylül tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi (https://esube.iskur.gov.tr), E-devlet ve ALO 170 hattı ile İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezleri üzerinden yapılacak.

İŞKUR

ŞARTLAR

** Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

**Kuruma kayıtlı olmak

**Başvuru tarihinde işsiz olması

**Emekli ve malul aylığı almamak

** 18 yaşını tamamlamış olmak

**Ögrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) Uzaktan eğitim alanlar TYP`ye katlamaz

** TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir

* * Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşmaması 17.103.00 TL

Katılımcıların programlardan genel yararlanma süresi yirmi dört aydan dokuz aya düşürülerek sınırlı kamu kaynaklarıyla daha fazla kişinin programlardan yararlanması amaçlanmış.

Kocaeli Valiliği uyardı: Yarın akşama dek sürecek dikkat! Kocaeli Valiliği uyardı: Yarın akşama dek sürecek dikkat!

Bununla birlikte 27.09.2017 tarihinden sonra programlardan 9 ay ve daha fazla süreyle faydalanan kişilerin, azami yararlanma hakkını tamamladığı kabul edilmiştir. Mezkur tarihten sonra 9 aydan az yararlanan kişilerin programdan 9 aydan kalan süreleri kadar yararlanabileceği hüküm altına alınmış.