İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı, İzmit’te bulunan esnaf ve sanatkarlara yönelik anket çalışması yaptı. 

Kasım 2021 döneminde yapılan ve 538 esnafın katıldığı anketin sonucunda hükümetin uyguladığı para ve kur politikasının belirsizliği artırdığı ve işletmelerin yaşamasını güçleştirdiği sonuçlarına ulaşıldı. 

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nın açıkladığı anketin sonuçlarının bazıları şu şekilde;

-Uygulanan vergi oranları ile işletmenin cirosu arasında bir denge vardır. “Az kazanandan az, çok kazanandan çok alınır” fikrine katılıyor musunuz?

Esnaflarımızın %55'i az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasından yana. Vergi oranlarının ciroya göre kademeli olarak artması gerektiğini düşünüyorlar. %12’si ise kararsız olduğunu ifade etmektedir.

-Ülkemizdeki vergi oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kümülatif olarak esnaflarımızın %89,3'ü vergi oranlarını yüksek buluyor.

-Sosyal Güvenlik Primlerinizi ve vergilerinizi öderken kaynak bulma sıkıntısı yaşıyor musunuz?

Bu grup içerisinde %65,6'sı çok fazla sıkıntı yaşıyor.

-Hipermarketler ile zincir marketlerin yurt dışında olduğu gibi şehir merkezlerinin dışında faaliyet göstermesi esnafımızın sorunlarına çare olur mu?

Hipermarketler ile zincir marketlerin yurt dışında olduğu gibi şehir merkezlerinin dışında faaliyet göstermesi esnafımızın sorunlarına çare olur mu? sorusuna anketi yanıtlayan işletmelerin %64,1’i (345’i) çare olur, %25,5’i (137’si) ise çare olmaz, %10,4’ü (56’sı) ise Kararsızım şeklinde yanıt vermiştir.

- Akaryakıt istasyonlarında olduğu gibi “aynı bölgede faaliyet gösteren ve aynı işi yapan işletmelerin bir arada bulunmalarına” sınırlama getirilmeli midir?

Hipermarketler ile zincir marketlerin yurt dışında olduğu gibi şehir merkezlerinin dışında faaliyet göstermesi esnafımızın sorunlarına çare olur mu? sorusuna anketi yanıtlayan işletmelerin %64,1’i (345’i) çare olur, %25,5’i (137’si) ise çare olmaz, %10,4’ü (56’sı) ise kararsızım dedi

- Kira, elektrik, su vb. işletme giderlerinizdeki artışlar işletme için ciddi mali yükler getirdi mi?

Kira, elektrik, su vb. işletme giderlerindeki artışlar işletmeye ciddi mali yük getirdi mi şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %96,7’si (520’si) yük getirdi, %1,9’u (10’u) yük getirmedi cevabını vermiştir. %1,5’i (8’i) ise kararsız kalmıştır.

- Vatandaşın alım gücünün azalması sizin işletmenizi ne düzeyde etkiledi?

Vatandaşın alım gücündeki azalma işletmenizi etkiledi mi şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %94,2’si (507’si) Etkiledi, %4,6’sı (25’i) Etkilemedi cevabını verirken, %1,1’i (6’sı) ise Kararsızım cevabını vermiştir. Bir önceki soruyla birlikte değerlendirildiğinde; esnafımızın maliyetlerinin çok arttığı ama gelirlerinin düştüğü görülüyor. Ayrıca alım gücündeki azalma, halkımızın yoksullaştığının en büyük göstergesidir.

- İşletmenin aylık geliri ile hiçbir ek gelire ihtiyaç duymadan geçiminizi sağlayabiliyor musunuz?

İşletmenizin aylık geliri ile başka desteğe ihtiyaç duymadan geçiminizi sağlayabiliyor musunuz şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %41,8’i (225’i) sağlıyorum yanıtını verirken %58,2’si (313’ü) Sağlayamıyorum yanıtını vermiştir.

- Alacaklarınızı zamanında tahsil edebilme düzeyiniz nedir?

Alacaklarınızı zamanında tahsil edebilme düzeyiniz nedir şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %38,7’si (208’i) düşük, %46,5’i (250’si) normal cevabını verirken %14,9’u (80’i) yüksek yanıtını vermiştir.

- Enflasyon, altın ve dövizdeki artışlar işletme faaliyetlerinizi olumsuz etkiledi mi?

Enflasyon, altın ve döviz kurundaki artışlar faaliyetlerinizi olumsuz etkiledi mi şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %95,5’si (514’ü) olumsuz etkiledi, %3,2’si (17’si) olumsuz etkilemedi cevabını verirken, % 1,3’ü (7’si) ise kararsızım cevabını vermiştir. Bu tablo, hükümetin para ve kur politikalarının esnafımıza olumsuz yansıdığına dair çarpıcı bir örnektir.

- Geçmiş yıllara göre işletmenizin geliri nasıl değişti?

Geçmiş yıllara göre işletmenizin geliri nasıl değişti? şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %84,0’ü (452’si) Gelirim Azaldı, %5,0’i (27’si) gelirim arttı cevabını verirken, %11,0’i (59’u) ise aynı kaldı cevabını vermiştir. Grafikte de görüldüğü üzere esnaf ve işletmelerimiz her geçen gün bir önceki günü arar hale gelmiştir. Ülkemizin iyi yönetilmediğine işaret eden son derece çarpıcı bir örnekle karşı karşıyayız.

- Cumhurbaşkanı’nın “Başkanlık sistemi Türkiye'yi daha hızlı kalkındıracaktır” şeklinde açıklaması olmuştu. Başkanlık sistemine geçiş sonrası sizin ekonomik durumunuzda bir kalkınma oldu mu?

Başkanlık sistemine geçişle ekonomik durumunuzda bir kalkınma oldu mu şeklindeki soruya anketi yanıtlayan işletmelerin %80,1’i (431’i) Kalkınma olmadığını, %19,9’u (107’si) ise Kalkınma olduğunu ifade etmiştir. Başkanlık sistemi; vaat edilen ekonomik kalkınmayı sağlayamadığı gibi, olan refah düzeyini de her geçen gün düşürmektedir. Bu sistemden bir an önce vazgeçilerek, hukukun üstünlüğüne dayanan parlamenter demokrasiye bir an önce geçilmelidir.

"ESNAFLAR EKONOMİDE BÜYÜK ÖNEME SAHİPTİR"

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nın anketinin sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

"Kökleri Ahilik sistemine dayanan esnaf ve sanatkârlar; ülkemiz ekonomisinde ve toplumsal hayatta büyük öneme sahiptir. Ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmanın dengeli bir şekilde gerçekleşmesini, dağıtılmasını ve sürdürülmesini sağlamaktadırlar. Ekonomiyi canlı tutması, istihdam oluşturması, işsizliğe çare olması ve işgücü yetiştirmesi yönüyle esnaf ve sanatkârlar bu çalışmanın araştırma konusunu oluşturmuştur. Çalışmada Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının belirlenmesi amaçlanmış ve bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkan tespitler hem ortak bir ses olarak ifade edilmiş hem de çözüm önerileri geliştirilmiştir.

"SGK PRİMLERİ ÖDENEMİYOR"

Yapılan analizler sonucunda; Esnafın yüksek oranla gelirlerinin giderlerini karşılamadığı, geçmişe nazaran daha kötü bir finansal durum içerisinde olduğu, SGK primlerini düzenli ödeyemediği,  vergi oranlarını yüksek bulduğu, AVM’lerin şehir içinde açılmasının küçük esnafı olumsuz etkilediği, hükümetin ve yerel yönetimlerin desteğini yetersiz gördüğü, hükümetin uyguladığı para ve kur politikasının belirsizliği artırdığı ve işletmelerin yaşamasını güçleştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

resize_091220212158304301632_1

"SİSTEM HALKIMIZI KALKINDIRAMADI"

Ayrıca, hükümetten vergi oranlarının düşürülmesi ve satın alma güçlüğünün azaltılmasını bekledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Maalesef artık bu iktidar ekonomiyi yönetebilme yeteneğini kaybetmiştir. İşletmeler, geleceğe dair umutlarının kaybolduğu bir karamsarlık içerisindedirler. Artan ümitsizlik, mal ve can kayıplarına neden olmaktadır. Zira, intihar vakalarındaki ve icra davalarındaki artışlar da bizleri doğrulamaktadır. Demokrasi ve hukukun yok edildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkımızı kalkındırmamış bilakis piyasa üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır.

"BENZER SONUÇLAR ÇIKACAK"

Kurullara yapılan liyakatsiz atamalar, ekonomiyi dar boğaza sokmuştur. Bu anketi her ne kadar İzmit’te yapmış olsak da eminim ki, ülkemizin her noktasında benzer sonuçlar çıkacaktır. Üstelik anketimizin büyük bölümü yapıldığında son günlerde yaşadığımız büyük kur oynamaları henüz olmamıştı. Bu anketi bugün yapsak, tahmin edebileceğiniz gibi, yüzdelik oranlar daha yüksek çıkardı.

resize_091220212158304301632_2

"BİZ HAZIRIZ"

Bu nedenle, yeni bir yönetim sistemine ve yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ısrarla vurguladığı üzere çözüm; “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”dir. Unutmayalım ki Demokrasi ve Hukuk, Ekmektir! İYİ Parti; milletimizi içine düştüğü bu karamsarlıktan ve ekonomik çıkmazdan kurtaracak kadro ve inanca sahiptir. Biz hazırız."