Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Destek Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verdi. Karar 8 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK kararında; Destek Yatırım Bankası için, "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 04.02.2021 tarih ve 9412 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Destek Yatırım Bankası AŞ:'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Kalkınma ve yatırım bankası olan Destek Yatırım Bankası., 300 milyon TL sermaye ile kuruldu.

Bankanın kurucuları arasındaysa; Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun isimleri yer aldı.