Mustafa Necati Kültür Evi’nin Kültür Bakanlığı’nca “Kültür ve Turizm Bakanlığı Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi” olarak değiştirilmesi kararı yargıya taşındı. Kocaeli Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir de konuya ilişkin açıklama yaparak bu hatanın düzeltilmesini istedi.

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Başkanı Yücel Alpay Demir "Basında yer alan haberlerden; Millî Mücadele Kahramanı, Cumhuriyet Devri İmar-İskân, Adalet ve Millî Eğitim bakanlarından, Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmış olan Mustafa Necati'nin Millî Eğitim Bakanlığına bağışladığı, kendi adını taşıyan ve kültür evi olarak kullanılan binanın adının değiştirilerek Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi yapıldığı öğrenilmiştir. Devlet geleneğine aykırı olan bu haksız tasarrufun düzeltilmesi, tarihe ve ecdada saygının bir gereğidir." dedi.

Geçtiğimiz gün avukatlar Mehrigül Keleş, Ersoy Uluçay ve Murat Fatih Ülkü tarafından İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, yürütmenin durdurulması istendi. Başvurunun ardından basın açıklama yapan avukatlar, kararın hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması durumunda giderilmesi olanaksız zararlar yaratacağını belirtti. Milli Mücadele’nin kazanıldığı İzmir’den haykırdıklarının altını çizen avukatlar, basın açıklamasında şunları kaydetti:

Geçtiğimiz gün 3 avukat konuyu yargıya taşımış ve basın açıklaması gerçekleştirmişti.

MUSTAFA NECATİ’NİN ADINI SİLEMEZSİNİZ!

Bilindiği gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Mustafa Necati Kültür Evi’nin adını ve kullanım amacını, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi’ olarak değiştirmiştir.

Mustafa Necati Kültür Evi, kullanım amacıyla birlikte ve uyumlu olarak; Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet Devrimi ile bütünleşen, ulusal kahramanlarımızdan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin önemli ve simge adlarından olan Mustafa Necati’nin adını taşıması ve yaşatması anlamında da önem taşıyan, kullanım içeriği ile adı bir bütün oluşturan, tarihsel, sosyal, kültürel, sanatsal nitelikler taşıyan önemli bir eserdir.

18 yıldır siyasal iktidarı elinde bulunduran AKP’nin, kendisini Cumhuriyet devrimlerine karşıt bir yerde konumlandıran siyasal gelenekten geldiğini, başlangıçta “değiştik, gömlek değiştirdik” dese de, iktidarı boyunca da, Cumhuriyet devrimini, Cumhuriyet’in kurucularını, Anayasa ile güvence altına alınmış Cumhuriyet’in kurucu felsefesini unutturmak ve tasfiye etmek istediğini biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz.

'KARAR AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI'

Bakanlık duyurdu: Ürünlerin üzerinde artık bunlar yazılmayacak! Bakanlık duyurdu: Ürünlerin üzerinde artık bunlar yazılmayacak!

İşte Mustafa Necati’nin adını, kendisine ait ve ailesi tarafından devlete bağışlanan evden silmeye kalkmak, siyasal iktidarın bu amacını gösteren yeni bir örnektir.

Siyasal iktidarın “Mustafa Necati” ismine alerjisi yeni değildir. Mutlaka anımsayacaksınız; Mustafa Necati Kültür Evi, daha önce de, anısını, taşıdığı değeri, tarihsel, kültürel, sanatsal, sosyal önemini adeta tahkir etmek istercesine lokanta (kuru fasulyeci) yapılmak istenmiş, ancak gelen tepkiler üzerine bu girişimden vazgeçilmiş, deyim yerindeyse bu tarihsel eser geçmişte kuru fasulyeci olmaktan zor kurtulmuştur.

Konuya hukuksal açıdan bakıldığında vardığımız sonuç da; Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyet Devrimi’nin simge isimlerinden, ulusal kahraman ve önemli bir devlet adamı olan Mustafa Necati’nin hem de kendi ailesinin devlete verdiği evdeki adını değiştirmeye kalkmanın hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak biçimde Anayasa’ya aykırı olduğudur.

‘TÜRK ULUSUNUN GÖNLÜNDEN DE EVİNDEN DE SİLEMEZSİNİZ’

Toplumsal vicdan kavramı üzerinden bakıldığında da, yapılmak istenenin, Mustafa Necati’nin ismini kendi evinde yaşatmakla oluşturulan ‘değerbilirlik, saygı ve vefa’ değerlerini yerle bir ettiğidir.

Uzun söze gerek yok; bize de 9 Eylül 1922’de Milli Mücadele’nin kazanıldığı yerden, İzmir’den haykırmak düşüyor:

Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılmış, Cumhuriyet devrimlerinin yaşama geçirilmesi, uygulanması, yerleşmesi için çalışmış, önemli görevler üstlenmiş, son dönemde ağır darbeler almış olsa da, tüm yurttaşların yüzünü aydınlanmaya, bilime, çağdaşlaşmaya dönmüş bir eğitim almaları için canını dişine takarak çalışmış büyük devrimci Mustafa Necati’nin adını tarihten de, uğruna büyük mücadele verdiği Türk Ulusu’nun gönlünden de, evinden de silemezsiniz“