Kocaeli Ticaret Odası’nın aralık ayı meclis toplantısı oda binasında bulunan Burhan Kasım Meclis Salonu’nda bugün gerçekleştirildi.

Meclis başkanlığını Hüserin Gezer’in yaptığı toplantıda ilk olarak aylık faaliyet raporları görüşüldü. Kocaeli Ticaret Odası 2023 yılı gelir ve gider bütçeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

GELİR BÜTÇESİ

Kocaeli Ticaret Odası 2023 gelir yılı bütçesinde kayıt ücreti 3 milyon 592 bin TL, yıllık aidatlar 9 milyon 160 TL, munzum aidat 18 milyon 24 bin TL, yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler 5 bin 443 TL, belge bedelleri 819 bin TL, yayın gelirleri 1 TL, tarife tasdik ücretleri 1 TL, bağış ve yardımlar 1 TL, para cezaları 1 TL, misil zamları 1 milyon 263 bin TL, faiz gelirleri 4 milyon 612 bin TL, kira gelirleri 2 milyon 926 bin TL, menkul kıymet satış gelirleri 1 TL, kambiyo gelirleri 1 TL, sair gelirler 6 milyon 160 bin 994 TL ve toplamda 52 milyon TL’lik bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Kocaeli'de kar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor! Kocaeli'de kar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor!

koto-5

GİDER BÜTÇESİ

2023 Yılı gider bütçesinde menkul kıymetler satış giderleri 1 TL, kambiyo giderleri 1 TL, sair giderler 2 bin 998 TL, personel giderleri 21 milyon 990 bin TL, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 12 milyon 775 bin TL, basın ve yayın giderleri 1 milyon 295 bin TL, sabit kıymet giderleri 2 milyon 743 bin TL, genel yönetim giderleri 1 milyon 490 bin TL, seyahat ve yol giderleri 2 milyon 320 bin TL, huzur hakları 300 bin TL, şube ve temsilcilik giderleri 250 bin TL, birlik aidatı, kanuni aidat, pay ve fonlar 3 milyon 988 bin TL, eğitim ve fuar giderleri 1 milyon 531 bin TL, bağış ve yardımlar 2 milyon 775 bin TL, vergi, resim ve harçlar 500 bin TL, finansman giderleri 40 bin TL ve toplamda 2023 yılı gider bütçesi 52 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.