Türk seyirlik oyunlarından olan kuklacılık ve kukla tiyatrosunun usta isimlerinden İzmitli Metin Ateş, çocukları mutlu eden, geliştiren gösterilerini sürdürüyor.

WhatsApp Image 2023-01-13 at 20.57.12

İzmit'ten çıkan bir marka olan Kuklacı Metin Ateş Usta gösterilerinde çocukları güldürürken eğiten içerikli oyunları kendisi kaleme almakla beraber kuklaları da kendisinin üretmesiyle tanınan bir usta.

Kuklaci-Metin-Atesin-Gosterisini-Cocuklar-Ayakta-Alkisladi-1

23 Nisan İlkokulu'nun sezon sonu etkinliğinde birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen, renkli bir kimliğe sahip olan Usta Metin Ateş, kendisinin ürettiği kuklalarıyla bir gösteri daha gerçekleştirdi.

WhatsApp Image 2023-01-13 at 20.57.05

EĞİTEN, ÖĞRETEN, GÜLDÜREN

Metin Ateş'in yardımcıları Vural Ege ve Hikmet Korkut'la birlikte gerçekleştirdiği müzikal ve İbiş Gösterisi, eğitici ve öğretici içeriği ile hem öğretti hem güldürdü.

WhatsApp Image 2023-01-13 at 20.58.18

KUKLA, KUKLACILIK, KUKLA TİYATROSU

Geleneksel Türk Kukla sanatının Tarihsel Gelişimi

Kukla oyunlarının geçmişi çok eskilere dayanır. İlk kukla oyunlarının ne zaman ve nerede oynandığına ait kesin bir bilgi yoktur. Araştırmacılar türün tıpkı gölge oyunu gibi Çin ve Hindistan’da doğup yaygınlaştığını düşünmektedir. Oyunlar buradan Türkistan’a ve İran yolu ile Batı’ya geçmiştir. Oyunların ortaya çıkmasında dinsel inanışların, tören ve ayinler ile büyünün etkili olduğu görüşü yaygındır. Temelde insanı kontrol etme isteği kuklanın özünü oluşturur.

Zamanla kukla oyunları birer eğitim ve eğlence aracı olmuş, kuklacılığın dinsel yönü unutulmuştur.

Kukla oyunları hakkında Divanu Lügati’t Türk isimli eserde çocukların oynadığı “kudhurcuk” isimli yapma bebeklerden bahsedilmesi, türün Türkler arasında eskiden beri var olduğunu göstermektedir.

Geleneksel Türk kukla oyunlarının yaygın olarak iki teknikle oynandığı görülür. Bunlar: İp ile oynatma ve el kuklasıdır.

Kuklacılık sanatı nedir?

Kukla, tek aktörlü, üç boyutlu, taklit ve söze, karşılıklı konuşmaya dayalı geleneksel seyirlik oyunu. Türkçe oyuncak bebek anlamına gelen ve bugün Anadolu'da yaşayan korçak, kudurcuk, kaburcuk, koğurcak, kavırçak, lubet, ninik gibi isimlerle yaşayan kukla seyirlik oyunların en eskilerindendir.

Kukla tiyatrosu, kuklalar ile oynanan bir tiyatrodur. Genellikle insan veya hayvan figürüne benzeyen cansız nesneler, bir kuklacı tarafından hareketlendirilir. Kuklacı vücut, baş, uzuvları ve bazı durumlarda kuklanın ağzını ve gözlerini hareket ettirmek için elleri, kolları ya da çubuklar ya da ipler gibi hareket nesnelerini kullanır. Kuklacı çoğunlukla kukla karakterini kendisi seslendirir ve daha sonra kuklanın ağzının hareketlerini bu konuşma kısmı ile senkronize eder. Kuklalar tarafından hareketlendirilen eylemler, jestler ve konuşulan kısımlar genellikle öykü anlatımında kullanılır.

Kukla tiyatrosunun yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülmektedir.

Kaynak Vikipedia

Mustafa Küpçü'den bir imza günü daha! Mustafa Küpçü'den bir imza günü daha!