Kurtuluş kuruluş ruhundadır!

Evine sahip çıkıyorsun.

Ailene sahip çıkıyorsun.

İşine sahip çıkıyorsun.

Vatanına sahip çıkıyor musun?

Vatanı sadece sınırları belirli toprak parçası olarak görürsen başına gelmeyen kalmaz!

Yıllardır hayatın neredeyse bütün alanlarında dışa bağımlı bir ülkesin.

Hatta, barışa ve savaşa bile kendin karar veremiyorsun.

Neden?

Türkiye’den nitelikli beyin göçü %15’lere çıktı.

Gençlerin %85’i bir fırsatını bulduğunda ülkeden gitmek istiyor.

Neden?

Dünyayı yöneten ülkelere bir bak...

Amerika, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa.

Dünyanın demokrasisi gelişmiş en zengin ülkelerine de bak…

Lüksemburg, İrlanda, Norveç, İsviçre, İsveç, Japonya.

Neden?

Hiç kafa yormadın bunlara değil mi?

Hep dış mihraklar ülkenin gelişmesini engelledi. Hep ülkeyi yönetenler kötüydü.

İyi de ülkeyi yönetenleri kim seçti?

İyi dinle! Hiç detaya girmeden sana çok basit şekilde anlatayım…

Bu konu sadece bugünün konusu değil, uzun süredir var olan bir karabasandır!

İnsanlar toplumsal bir varlık oldukları için, toplu halde ve aidiyet duygularıyla bağlandıkları topluluklar içinde yaşadılar.

1789 Fransız devrimiyle beraber bu topluluk bilinci millet biçimine dönüştü ve insanda aidiyet duygusu millete ait olma şeklinde belirginleşti.

Osmanlı döneminin hiçbir aşamasında millet yoktu. Sadece ümmet ve kulluk vardı. Ayrıca, devşirme sadrazamların yönetiminde Türkler pislik olarak görüldü.

Millet olmanın Türkiye’deki kökleri, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleriyle birlikte tam olarak şekillendi.

Kurtuluş savaşı öncesinde toprakları Anadolu’ya kadar çekilen ve işgal altında olan ülkemizin kurtuluş programını, Atatürk çok önemli iki ilkeye oturtmuştu. Biri, emperyalist işgale karşı bağımsızlığı kazanmak ve diğeri bağımsızlığın kazanıldığı ülke sınırları içerisinde yaşayan halklardan bir millet yaratmak!

Atatürk’e göre milliyetçilik; antiemperyalist, aydınlanmacı ve laik olmalıydı. Atatürk, milliyetçiliğin yanına laikliği boşuna koymadı! Laikliği, hem din işlerinin devlet işlerinden ayrılması hem de dini motiflerin milliyetçiliği bozup ilerici ve aydınlanmacı özünden uzaklaştırmaması için koydu. Çünkü, din bireyle Allah arasındaki bir konuydu ve milliyetçiliğin özüyle hiçbir ilgisi yoktu.

Bu düşünce ve uygulama neticesinde, Cumhuriyetin ilk 25 yılında inanılmaz bir seferberlikle millet bilinçlendirildi, okuma yazma oranı artırıldı, fabrikalar kuruldu, üretim artırıldı ve bunların yanı sıra Osmanlı döneminden kalma bir dünya borç ödendi.

Peki sonra neden her şey değişmeye başladı?

Çünkü; Atatürk’ün ölümünden sonra, Atatürk’e kabul ettiremedikleri ne varsa sonraki yöneticilere kabul ettirdiler!

Çünkü; Atatürk’ün yedi düvele karşı yarattığı Türk milliyetçiliği kavramını özünden uzaklaştırdılar!

Nasıl mı uzaklaştırdılar?

1919’da Sivas Kongresi’nde kabul etmediğimiz Wilson Mandasını, 1947’de Truman Doktrini olarak kabul ettirdiler.

Soğuk savaş döneminde, Amerika’nın bir oyunu olarak, milliyetçilik komünizmle mücadele basitliğine indirildi. 1950’de kurulan Komünizmle Mücadele Derneği’nin asıl amacı; antiemperyalist, aydınlanmacı ve ilerici Türk milliyetçiliğin önünü kapatmaktı.

Bunu pekiştirmek için, Amerika’nın Yeşil Kuşak projesiyle, sağ ve sol düşünceli gençlerimiz birbirine kırdırılarak 1980 darbesinin önü açıldı. Milliyetçilik muhafazakarlaştırıldı ve sol düşünceye sahip olanlar milliyetçilikten uzaklaştı.

Bunun devamı olarak, Atatürk’ün yaptığının tersine, çeşitli tarikat ve cemaatler yoluyla dini duygular sömürülerek milliyetçilik özünden iyice uzaklaştırıldı ve bunun yerine, dinin ön planda olduğu milliyetçilik konuldu.

Halen de bu durum fütursuzca artarak devam ediyor…

Yani demem o ki…

Sana 75 yıldır Türk milliyetçiliğinin ırkçılık ve kafatasçılık olduğu aşılandı.

Sana, her türlü milliyetçiliğin ayaklar altına alındığı söylendi.

Sen, yardıma muhtaç hale getirilip sonra sana yardım edilmesinin aslında bir cinayet olduğunu fark etmedin. Fark edenlerde, kısır çatışmalara girdiler ve güç birliği oluşturup sana anlatamadılar.

Sen, dini inancım Allah ile benim aramdadır, kimse karışamaz diyemediğin için dini duygularla öz kimliğini baskıladılar.

Okullarda andın, sokaklarda milli bayramları kutlaman yasaklandı.

Türk kültürünü, örf ve adetlerini unutturdular.

Sen önce özüne sonra vatanına yabancılaştırıldın.

O kadar güzel uyuyordun ki hiçbirine ses çıkarmadın!

Bak şimdi, şunu kafana iyice sok! Çünkü başka yolu yok!

Milliyetçilik; sadece ülkenin toprak bütünlüğü değildir ve toprakların sadece savaşta kaybedilmez, başka ülkelere parayla satılarak da kaybedilir!

Milliyetçilik; insanı, toprağı, doğası, çevresi, tarihi, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, milli değerleri ve üretimiyle bir bütündür!

Milliyetçilik hiçbir düşüncenin tekelinde değildir! Sağın muhafazakarlaşarak, solun fraksiyonlar içinde dağılarak milliyetçilikten uzaklaşması seni bugünlere getirdi. Her ikisi de Atatürk milliyetçiliğine tam anlamıyla sahip çıkmadı.

Yazının başındaki dünyayı yöneten ve demokrasisi gelişmiş en zengin ülkeler, küçük büyük hiç fark etmez, hiçbiri vatanlarını sadece toprak parçası olarak görmüyorlar. Bu ülkeler, milli değerlerine ve öz kimliklerine en çok sahip çıkan ülkeler.

Sana çok basit bir örnek vereyim…

Isaac Newton için İngiliz fizikçi ve matematikçi, Nikola Tesla için Sırp kökenli Amerikalı mucit ve fizikçi, Thomas Edison için Amerikalı mucit denilirken, hiçbiri için Hıristiyan mucit denmiyor, sadece milliyeti söyleniyor.

Ama, tıpta ve bilimde “büyük üstat” olarak anılan İbni Sina, “İnsanlığın ikinci öğretmeni” olarak anılan Farabi, Sıfırı bulan ve cebirin babası kabul edilen Harezmi, Astronom ve matematikçi Ali Kuşçu ve Da Vinci’yi bile etkileyen El Cezeri gibi Türk alimler nedense İslam alimi olarak tanıtılıyor.

Ne demek istediğimi anlıyor musun?

Yani… sorun dinde değil, Türk kimliğinin yok edilmesinde!

Sen öz kimliğine yabancılaştığın için bu vatanın hiçbir değerine sahip çıkamıyorsun.

Şimdi anladın mı, neden senin aç ve yoksul, seni yönetenlerin tok ve zengin olduğunu?

Şimdi anladın mı, senin tarihin binlerce yıl öncesine giderken, daha birkaç yüzyıllık ülkelerin neden senden çok daha iyi koşullarda olduğunu?

Mustafa Kemal Atatürk, Kuvayı Milliye ruhuyla her kesimi bir araya getirerek “ya istiklal ya ölüm” parolasıyla tam bağımsızlık savaşını kazanıp harap ve bitik durumdaki bir ülkeyi kendine yeter duruma getirmişti.

Eğer sen, yeniden Türk kimliğinin özüne dönüp gereğini yapamazsan ne istiklali ne de tokluğu göreceksin…

En azından bugünden itibaren şunu hiç unutma:

KURTULUŞ KURULUŞ RUHUNDADIR!

En büyük bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

YORUM EKLE