Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ortak basın açıklamasında grup kurma kararlarının duyurdu.

Profesörümüze bile vize vermiyorlar! Bu utanç kimin?! Profesörümüze bile vize vermiyorlar! Bu utanç kimin?!

Basın toplantısında ilk olarak Ahmet Davutoğlu söz aldı.

Davutoğlu açıklamasında, "Mayıs seçimlerinden sonra siyaset hayatımızın en önemli gelişmesine şahit oluyoruz. Siyasi tabloyu değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaştık... Siyasi iktidar her türlü yola başvurarak iktidarını sürdürüyor. Statükoyu sürdürmeye çalışıyorlar. Muhalefet partileri kendi içinde muhasebesini yaptı. Değerlendirmeye baktığımızda seçmenimiz bize güçlü alternatif ihtiyacı duyduklarına dair verdiği mesajdır" ifadelerini kullandı.

"İki parti olarak önemli adım attık" diyen Davutoğlu, "Saadet-Gelecek ittifakı altında önemli adımlar atacağız. Ortak grup çalışması içine girecek. Bugün ortak grup talebi dilekçesi Meclis'e iletilecek. Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek. Grup Başkanı, Gelecek Partisi'nden olacak. Görüş ayrılıklarımız doğaldır. Görüş farklılıklarına rağmen işbirliği yapmayı zorunlu kılıyor içinde bulunduğumuz durum" ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ AMBLEMİYLE GRUP KURULACAK

Davutoğlu'nun ardından konuşan Temel Karamollaoğlu ise, "Seçimlerde istediğimiz neticeyi elde edemedik. Meclis'te bir araya geldiğimizde grup oluşturacak kadar vekilimiz var. Bir araya gelmeyi ülkemiz için bir ihtiyaç olarak gördük" dedi.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Kürsülerde meydanlarda dile getirdiğimiz konuların siyasette de dile getirilmesi için grup ihtiyacı oldu. Grup olmadan yapılacak çalışmalar çok zayıf kalıyor Meclis çatısı altında. Vekillik yapan, iktidarda bulunan ülkeyi yöneten tecrübede bulunan kardeşlerimiz biliyor."

"Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi de bir fedakarlıkta bulundu" diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis'te grup oluşturmaya karar verdik. Meclis'te en ciddi çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu çatlak meselesi olarak da görmek zenginlik olarak da görmek mümkün. Bu büyük zenginliktir diye düşünüyorum. Hepimiz aynı çatı altında seçime girdik. Niye böyle oldu diye sorgulayanlar var, herkes sorgulayabilir. Aynı çatı altında seçime girmeseydik bu kararın alınması mümkün gözükmüyordu. Bugün Meclis'te arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. İlk grup toplantısını Meclis tatile girmeden önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz."

İKİ PARTİDEN ORTAK YAZILI AÇIKLAMA

Gelecek ve Saadet Partileri ortak grup kurma kararına ilişkin yazılı açıklama da yaptı.

"Saadet-Gelecek İttifakı" adı altında ittifak kurulduğu belirtilen açıklamada, "İttifak, Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de “seçim ittifakı” dahil her türlü işbirliğini kapsamaktadır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"14/28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını ve halkın bize verdiği mesajları değerlendiren Gelecek ve Saadet partileri;

- Geniş toplum kesimlerinin önüne daha güçlü bir alternatif koyabilmek,

- Siyasi yelpazedeki dağınıklığı giderebilmek,

- Muhalefetin TBMM’ndeki denetim gücünü artırabilmek,

- Genel seçimler sonrası oluşan alternatifsizlik duygusuna dayalı karamsar toplumsal psikolojiyi dağıtarak yeni bir umut ve vizyon dalgası oluşturmak,

- Yerel seçimlere hazırlıkları daha etkin şekilde yürütebilmek,

- İktidarın milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek sürdürdüğü otoriter yolsuzluk düzenine karşı siyasi ahlak başta olmak üzere ortak değerlerimizi siyasi hayatımıza egemen kılmak,

- Yanlış ekonomik politikaların yol açtığı yoksullaşma süreci ile büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan halkımızın gür sesi olmak,

- Temel hak ve özgürlükler bağlamında siyasi çıkarları değil insan onurunu ve adaleti yücelten bir siyasi iklimin oluşmasını sağlamak,

- İktidarın kutuplaştırmaya, sloganlara ve kaba hakaret diline dayalı siyaset yöntemine karşı ortak aidiyet bilincine, akla, vicdana ve siyasi nezakete dayalı bir siyaset yöntemine öncülük edebilmek amacıyla

“Saadet-Gelecek İttifakı” adı altında bir ittifak kurmuşlardır. İttifak, Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de “seçim ittifakı” dahil her türlü işbirliğini kapsamaktadır.

Bu çerçevede Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri 28. Yasama Dönemine birinci devre süresince Saadet Partisi bünyesinde bir grup kuracaklardır. Birinci devre sona erdiğinde partiler işbirliğinin şekli ve sürecini yeniden değerlendireceklerdir. Oluşacak grubun Grup Başkanı Gelecek Partisi adına seçilen bir milletvekili olacak, iki Grup Başkan vekilliğinin birisi Saadet Partisi milletvekilleri, diğeri Gelecek Partili milletvekilleri arasından seçilecektir. Grup oluştuktan sonra idari amirliği ve katip üyeliği gibi gruba tahsisi edilecek yeni siyasi makamlara, komisyon üyeliklerine ve diğer TBMM kadrolarına da ehliyet ve liyakat temelinde iki parti arasında adil bir şekilde atamalar yapılacaktır.

Genel Başkanlar “Saadet-Gelecek” ittifakının ortakları olarak her iki partinin bayrak, flama, amblem ve benzeri emarelerinin ortak şekilde kullanıldığı haftalık grup toplantılarında iki partinin milletvekillerine ve kamuoyuna sesleneceklerdir. Gelecek Partisi milletvekilleri, tüm siyasi faaliyetlerini Gelecek Partisi adına yapacaklardır. Her iki partinin milletvekilleri kendi partilerindeki i görev ve sorumluluklarını hiçbir değişiklik olmadan sürdürecekler, yürüttükleri siyasi çalışmalarda kendi genel başkanlarına ve parti kurullarına karşı sorumlu olacaklardır.

İki partinin TBMM’de işbirliği ve güç birliği anlayışı ile çalışmalarını yürütmelerini sağlamak üzere liderler ve ilgili parti birimleri arasında istişari mekanizmalar oluşturulacaktır. Bu ortaklık zemininde oluşabilecek görüş farklılıklarında partiler kendi program ve politikalarına uygun şekilde faaliyette bulunabileceklerdir.

Her iki partinin muhalefetin demokratik zeminin güçlendirilmesi amacıyla daha kapsamlı ve katılımcı bir işbirliği içinde çalışması için gösterdiği çabalar iyiniyet ve kararlılıkla sürdürülecektir. İttifakı oluşturan partiler diğer partilerle ikili ilişkilerinde eşgüdüm içinde olmaya özen göstermekle birlikte bağımsız hareket etme hakkına sahip olacaklardır.

Gerektiğinde diğer ittifak ve partilerle birlikteliğe de açık olacak şekilde; Saadet ve Gelecek Partileri 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ortak aday belirleme, birlikte liste yapma, hangi seçim bölgesinde hangi parti adı ile seçime girileceği hususları dahil olmak üzere her türlü işbirliğini yürüteceklerdir.

Ülkemizde temel hak ve özgürlüklere dayalı gerçek bir demokrasinin kurumsallaşması, evrensel adalet ilkesinin ve milli değerlerimizin siyasi hayata yansıtılabilmesi, siyasi ahlak ve nezakete dayalı bir siyasi iklimin oluşturulabilmesi, vatandaşlarımıza insan onuruna yakışır bir hayat standardının sağlanabilmesi  için parti çıkarlarımızı gözetmeksizin attığımız bu adımın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz."