Bir partinin tercih edilebilme derecesi o partinin imajı ile doğru orantılıdır.

Bir partinin imajı; lider, teşkilat ve program/projelerden oluşan üçlü sac ayağı ile sağlanır.

Bu üçlüden herhangi birindeki sıkıntı, partiyi iktidar adayı olmaktan uzak tutar.

Bunların her birini ayrı yazılarda ele alacağım ama önce muhalefeti anlatmak gerekiyor.

Çünkü…

***

Eğer bir ülkede;

Kamu düzeni bozulmuş, yargı siyasallaşmış, liyakat ortadan kalkmışsa;

Eğitimde kalite düşmüş, gençlik umudunu yitirmişse;

Halk yoksullaşmış, Millet ülkü, ideal ve hayallerinden uzaklaşmışsa;

Ve tüm bunlara rağmen, halkın önemli bir kesimi hala bunları yapanları destekliyorsa…

İktidarı konuşmanın pek bir anlamı yoktur.

Böylesi durumlarda muhalefeti konuşmak gerekir!

***

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var…

Genel muhalefetle yerel muhalefet birbirinden farklıdır.

Partilerinin Genel Merkez düzeyindeki muhalefetiyle yerel düzeydeki temsilcilerinin muhalefeti de birbirinden farklıdır.

Muhalefet partilerinin Genel Merkezlerinin uyguladığı etkili muhalefet bir iktidarı sendeletebilir ama muhalefeti iktidara taşıyacak olan asıl şey halk üzerinde etkili olan yerel muhalefettir.

Yerel muhalefeti yine ayrı bir yazıda anlatacağım…

***

Tabii ki Meclisteki muhalefet çok önemlidir ama gerçek olan halkın yüreğinde muhalefet edebilmektir. Onun için, muhalefet her zaman kucaklayıcı, samimi ve çözümcü olmak zorundadır.

Sürekli iktidarın yaptığının tersini söylemek muhalefete pek bir şey kazandırmadığı gibi halk üzerinde de çok etkili olmaz.

Muhalefet iktidarın yanlışlarını dile getirirken yapılan her yanlışın yerine mutlaka kendi doğrusunu samimi bir dille ortaya koymalıdır.

İktidar kutuplaştırıcı siyaset izlediği zaman muhalefetin iktidarın seçmenlerine aynı kutuplaştırıcı siyaseti izlemesi iktidarın işine yarar. Bu, muhalefetin yapabileceği en büyük hatalardan biridir.

***

Muhalefet söylemlerini ve düşüncelerini kamuoyu oluşturarak ve algı yönetimi yaparak insanlara kabul ettirmelidir. Yazılı ya da görsel basının iktidarın tekelinde olması günümüzde çok fazla bir şey ifade etmez çünkü artık pek çok şey sosyal medya iletişimiyle gerçekleşiyor.

Muhalefet partilerinin çok iyi geliştirilmiş ve düzenlenmiş sosyal medya iletişim araçları bulunmalı ve özellikle gençlerle kadınlara hitap edilmelidir.

Yani, muhalefetin sağlıklı bir iletişim mekanizması kurabilmesi çok önemlidir.

***

Çoğunluğu geleceğinden umutsuz, mutsuz, iş, aş, sağlık ve geçim derdinde olan, güvenli ve onurlu bir yaşam isteyen endişeli vatandaşlardan oluşan bir toplumda güçlü, ilkeli, çözümcü, yaratıcı ve kucaklayıcı bir muhalefet en büyük ihtiyaçtır.

Özellikle böylesi durumlarda, halk muhalefetten seçimi kazanacağı ve ülkeyi yönetebileceği iradesini ve kararlılığını görmek ister. Bunu göremediği zaman, durumuna razı olarak bilinmeyenin riskine girmek istemez.

***

Günümüzde ittifakların önemli olduğu bir ortamda hem üst yönetimler hem yerel muhalefet temsilcileri sık sık bir araya gelerek halka güçlü birlik mesajı vermelidir!

Muhalefet her zaman ve her koşulda halkın içinde olmasının dışında işin bir başka boyutu da etkin yerel faktörlerle olan iletişimdir.

Köyden şehire göçün yoğun olduğu, nüfusun sürekli arttığı, toplumsal ilişkilerin karmaşıklaştığı bizim gibi ülkelerde sadece diğer muhalif partilerle değil sivil toplum kuruluşları, yerel medyalar, belediyeler, kent konseyleri, üniversiteler, amatör kuruluşlar, mahallelerin ve kentin ileri gelenleriyle de etkileşim çok önemlidir.

Muhalefetin her alandaki performansı hem partilerinin geleceğini hem de ülkenin geleceğini şekillendirir.

***

Liste çok uzatılabilir, yeri geldiğinde bu konuya tekrar değineceğim.

Ancak…

İyi bir muhalefetin asli ve en önemli görevi umut olabilmesidir çünkü geçmişe değil geleceğe umut beslenir.

Umudundan başka kaybedecek bir şeyi olmayan toplumlarda umuda olan inanç her şeyi değiştirir…