Osmanlı’nın son dönem devlet adamlarından ve aynı zamanda büyük hiciv üstadı Ziya Paşa’nın meşhur Terkib-i Bendi’ni duymayanınız yoktur.

Varsa da duymayanlar Google’a müracaat ediversinler bir zahmet. Bahsi geçen şiir okuyanlar, siyaset ve bürokraside 150 – 200 yıldır hiçbir şeyin nasıl olup da değişmediğini görürler. Şu beyit o şiirdendir;

            Seyretti hava üzre denir taht-ı Süleyman

            Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde

Malum, Hz. Süleyman (A.S.) hem peygamber hem de hükümdardı. Rivayet odur ki Hz. Süleyman (A.S.) kurtların, kuşların, kısaca bütün canlıların dillerini bilen ve sadece insanlara değil cinlere ifritlere bile hükmeden bir hükümdardı. Yemen’de hükmeden Saba Melikesi Belkıs’ın tahtını bir anda moleküler transportasyon (yani bildiğiniz ışınlama) yoluyla Yemen’den Kudüs’e getirttiği söylenir. İşte Ziya Paşa bu mısralarında o olaya gönderme yapmakta ve o kadar güçlü bir saltanatın bile eninde sonunda sona ereceğini ve yerinde yeller eseceğini vurgular.

Çünkü her saltanat eninde sonunda yok olup gitmeye ve yerinde yeller esmeye mahkumdur. Aynı ana fikri Barış Manço’nun Süleyman şarkısında da görürsünüz.

            Kendini yoksa sultan mı sandın?

            Seninki sade isim benzerliği Süleyman (Süleyman)

            Bu dünya kimseye kalmamış

            Hele bir düşün, niye sana kalsın Süleyman? (Süleyman)

Yazıyı okuyanların Mabel Matiz’in şarkısını mırıldandığını duyar gibiyim. Dostlarımızı kırmayalım ve aynı ana fikri içeren şarkı sözlerini aşağıya derc edelim;

            Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz

            Dünya ne sana ne de bana kalmaz

            Sultan Süleyman'a kalmadı

            Böyle hiçbir kitap yazmaz

Dünyanın adeti böyle bir şey. İster Hz. Süleyman (A.S.) ol, ister Kanuni Sultan Süleyman, istersen Süleyman Demirel. Ne kadar uzun bir saltanatınız veya saltanat misali iktidarınız olursa olsun eninde sonunda saltanatınızın sona ereceği hakikatıyla yüzleşmek zorunda kalırsınız.

Aynı hakikat 20 yılı aşkın süredir devam eden saltanat için de geçerli elbette. Ama bu saltanatın sona ermesi için ciddi ve fedakarca bir gayrete ihtiyaç var. Bu fedakarca gayreti göstermesi gerekenler de Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin temsilcileri. Aşağıdaki beyiti de onlara hediye ederek yazımızı hitama erdirir, sizlere de selam ederim.

            İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah

            Yardımcısıdır doğruların hazret-i Allah