DİSK Bölge Temsilcisi, TMMOB İKK İl Sekreteri, KESK Dönem Sözcüsü ve Türk Tabipler Birliği Kocaeli Genel Sekreteri 1 Mayıs için ortak basın açıklaması yaptı.

DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, TMMOB İKK İl Sekreteri Murat Kürekci, KESK Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş ve Türk Tabipler Birliği Kocaeli Sekreteri Mehtap Yılmaz Maçkalı tarafından yapılan ortak basın açıklaması şu şekilde:

İZMİT ANITPARK ALANI BELİRLENDİ

"Bizler DİSK-KESK-TMMOB-TTB Kocaeli örgütleri olarak; 2022 yılı 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günü kapsamında, İzmit Kaymakamlığına yapmış olduğumuz yazılı başvuru neticesinde İZMİT ANITPARK ALANI, mitingimiz için belirlenmiş bulunmaktadır.

SİMGESEL DÖNÜM NOKTASI

Bilindiği üzere 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günü, yeryüzünde emekçilerin binlerce yıllık hak arama tarihinin, ödediği bedellerin ve buna bağlı kazanımlarının en önemli simgesel dönüm noktasıdır.

Emek ve sermaye çelişkisinin, her zamankinden daha fazla büyüdüğü, kapitalist sömürünün küresel çapta acımasızca derinleştiği; salgının, savaşların halklar ve ezilenler için yaşamı cehenneme çevirdiği bu düzenin tek kurtuluşu, emekçilerin Dünya çapında vereceği mücadele ve dayanışmadan geçmektedir.

1 MAYIS'TA HAYKIRACAKLARIMIZ

Emekçiler, doğası gereği paylaşımcı, demokratik, barışçıl ve yaşanabilir bir Dünya talep ederler. Bunun için örgütlenir ve mücadele ederler. Bu yüzden 1 Mayıs günü miting alanından haykıracağımız talepler ve coşkumuz; tüm insanlık için umut ve irade geliştirecektir.

Türkiye’nin kilometre kare ve nüfus başına en fazla “emekçiyi” barındıran kenti, kuşkusuz İlimiz Kocaeli’dir. 15-16 Haziranları yaratan, halklarımızın tüm zenginliklerini içinde barındıran Kocaeli’miz kendisine yakışır coşku ve disiplin içerisinde 1 Mayıs mitingini gerçekleştirecektir.

TERTİP KOMİTEMİZ

Tertip Komitemizi oluşturan DİSK-KESK-TMMOB ve TTB örgütlerimizin yanı sıra kentimizde Emek ve Demokrasi Güçlerimizi oluşturan siyasi partilerimiz, demokratik, kitle örgütlerimiz, derneklerimiz, kadın örgütlerimiz ile birlikte yoğun ve güçlü bir çalışma yürüteceğiz.

Orhan Tanış'ın acı günü! Kayınpederi vefat etti Orhan Tanış'ın acı günü! Kayınpederi vefat etti

COŞKUSUZ GEÇERSE

Çünkü biliyoruz ki, 1 Mayıs zayıf geçerse, Ülke emekçilerini daha karanlık bir gelecek bekleyecek, biliyoruz ki 1 Mayıs coşkusuz geçerse, demokrasi hak ve özgürlükler çok daha fazla tahribe uğrayacak.

Bizler bu sebepler ile, halkımızın her alanına temas ederek, kitlesel 1 Mayıs mitingi gerçekleştirerek, emekçilere duymuş olduğumuz sorumluluğumuzun gereğini yerine getireceğiz. Gerçek toplu sözleşme, güvenceli çalışma yaşamı, onurlu ücret, demokratik Türkiye için 1 Mayıs alanından geleceğe güçlü bir ses vereceğiz.

DAVET EDİYORUZ

Tüm emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs günü saat 12:00’de Doğukışla Parkı’ndan başlatacağımız ve İzmit Anıtpark alanına yürüyüşle devam edeceğimiz mitingimize davet eder;

Kamuoyuna saygı ile ifade ederiz."