İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Afet Koordinasyon birimi üyeleri; Yüksek İnşaat Mühendisi Cihan Bahadır Yaşar, İnşaat Mühendisi Ali Ünğan, Mimar Elif Özak, Jeofizik Mühendisi Nurettin Bulut, Makina Mühendisi Nurcan Acaroğlu Göktaş ve SKM Başkanı Yüksek Mimar Zekeriya Özak ile birlikte Afet Acil Eylem Planı’nı açıkladı.

Toplantıda konuşan İYİ Parti Kocaeli SKM Başkanı Zekeriya Özak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sahiline denize dolgu yapılarak yapılması planlanan Cami projesi hakkında eleştirilerde bulundu. Özak projeye karşı olmadıklarını belirterek şunları söyledi;

"CAMİ YAPIMINA DEĞİL YERİNE KARŞIYIZ"

“Nurettin Bey’in bahsettiği cami konusunu biz depremden 3 4 ay kadar önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Fakat yeterince tartışılmadan oldu bittiye getirilerek onaylanmış oldu. İYİ Partili meclis üyeleri öneri getirdi ama tartışılmadan karara bağlandı. Bu depremden sonra hala denizin üzerini doldurup cami yapmaya kararlı mısınız? Bu büyük hatayı yapmaya devam edecek misiniz? Teknik olarak yapılması mümkün olabilir ama kamu kaynaklarını kullanıyorsunuz ve yanlış yere yapıyorsunuz. Cami yapımına değil yerine karşıyız.“

Toplantıda Afet Acil Eylem Planı açıklandı:

"Kocaeli yapı stoğunun tamamının hem zemin hem yapı olarak kontrolden geçirilmesinin hayati bir önemi vardır. 2000 yılı öncesi yapılmış yapıların tüm yapı stoğunun yüzde ellisinden fazla olduğu bilinmektedir ve öncelikle bu yapıların depreme dayanıklılık testlerinin yapılması sağlanmalıdır.

Bu kapsamda;

-D-100 karayolunun İzmit’ten Darıca’ya kadar olan güney bölümünde ve özellikle sahil kesimindeki
yapılara dikkat çekmek istiyoruz.

-D-130 karayolunun Başiskele’den Karamürsel’e kadar olan kuzey bölümünde ve özellikle sahil
kesimlerindeki yapılara dikkat çekmek istiyoruz.

-Kartepe ilçesinde Arslanbey ve Acısu bölgesine dikkat edilmeli

-İzmit ilçesinde İnönü caddesinin güneyinde Yürüyüş Yolu, Plaj Yolu, Atatürk Bulvarı bölgesi, Yenişehir
mahallesi, Körfez mahallesi, Kullar bölgesi gibi bölgeler zemin ve yapı sağlamlığı yönünden
incelenmelidir.

BU EKSİKLİK ACİLEN GİDERİLMELİ

Depremlerde zeminlerin ne kadar önemli olduğu bir kere daha anlaşıldı. Parsel bazında yapılan zemin etütlerinin arazide kontrolünü sağlayacak ve onaylayacak jeoloji ve jeofizik mühendislerinin belediyelerde yeterince istihdam edilmediği biliniyor. Bu eksikliğin acilen giderilmesini öneriyoruz.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ DAVET EDİYORUZ"

Cumali Durmuş İYİ Parti aday adayı oldu Cumali Durmuş İYİ Parti aday adayı oldu

Büyükşehir Belediyesi'nden deprem ve diğer afetlerle ilgili planlama, organizasyon, önlemler gibi alanlarda hazırlık için Kocaeli Afet Master Planının acilen hayata geçirilmesini önemle bekliyoruz. Yapı stoğunun depreme dayanıklılığı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ön inceleme çalışmasının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından da yapılması için davet ediyoruz.
Kişi başı en az 2,5 m2 olması gereken afet toplanma alanlarının İRAP raporlarına göre 7 ilçemizde standartların altında olduğu görülüyor (Darıca 0.58m2 Derince 1.13m2, Dilovası 0.54m2, Gölcük
2.36m2, İzmit 0.64m2, Kandıra 0.85m2, Körfez 1.59m2). 535 adet toplanma alanının güncellenmesi ve ivedi olarak standartların üzerine çıkartılması büyük önem arz etmektedir.

"ALTERNATİF YOLLARIN HAZIRLANMASI DÜŞÜNÜLMELİ"

Afet zamanlarında kullanılacak parkların ve diğer açık alanların alt yapılarının (tuvalet, su, elektrik vb.) hazırlanması için yerel yönetimleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarını göreve davet ediyoruz. Afet durumunda şehrin tahliyesi için gerekli planlamaların yapılması, olabilecek yıkıntılar nedeni ile zaten yetersiz olan yolların kapanmasını önleyecek tedbirlerin alınması, alternatif yolların hazırlanması düşünülmelidir.

"KIZILAY YETKİLERİ NASIL AFAD'A DEVREDİLDİ?"

Kocaeli için, AFAD’ın depreme hazırlık ile ilgili çalışmaları nelerdir? Depremle ilgili depoların durumu nedir? Kızılay’ın yetkilerinin %98 i neden ve nasıl AFAD’a devredildi? Kızılay’ın toplum liderleri projesi kapsamında afetle ilgili bütün eğitimleri almış, içinde Kocaeli’nin de bulunduğu, Türkiye genelindeki 49000 öğreticiden oluşan grup neden lağvedildi? Bütün bu konularda yetkilileri kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.

"İNSANLAR ÇARESİZCE OTURUYOR"

1999 depreminde hasar almış binalarda insanlar bile bile çaresizce oturuyor. En büyük sıkıntı 6-7 katlı mevcut binalar yıkılmak istendiğinde yerine 3-4 katlı imar verilmesi, örneğin 30 dairelik bina 20 daireye düşüyor. Bununla ilgili tüm taraflarla oturup dönüşümü hızlandıracak imar ve diğer teşviklerin görüşülmesi gerekiyor.

"EKSİKLER VARSA DÜZELTİLSİN"

Şehir merkezlerindeki nüfus baskısının azaltılması için köylere dönüşün teşvik edilmesi çok önemlidir. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesini ve İlçe Belediyelerini köylerde sürekli oturanlara ve oturacaklara yönelik ücretsiz proje ve fenni mesuliyet desteği vermeye davet ediyoruz. Köyün yöresel mimari kimliğine uygun projeleri destekleyin. KBB meclisi tarafından oy birliği ile alınan Kırsal Alanlar Tasarım Rehberini iptal ettiniz. Bunu tekrar hayata geçirin. Eksikleri varsa düzeltilsin. Köylerimize estetik ve köyün yöresel mimari kimliğine uygun köy evleri yapılsın.