Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, akaryakıt için sıfırlanan özel tüketim vergisi, uluslararası petrol fiyatları ya da döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılabilecek.

Kararda, “…sıfır olarak uygulanan özel tüketim vergisi oranı, bu kararın yayını ile sıfırdan başlamak üzere her bir malın uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar arttırılır..” denildi.

Yani bir anlamda döviz kurunun düşmesiyle akaryakıt fiyatlarının düşmesi beklentileri, ÖTV’nin geri gelmesiyle karşılıksız kaldı.

RESMİ GAZETE

Akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV), ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ve ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının düzenlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV’den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

Akaryakıttaki ÖTV’ye yeni düzenleme yapıldı. Sıfır ÖTV tarihe karıştı.