Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 salgını süresince sağlık kuruluşlarında 'sağlık personel ayrılışları' konulu yazının yürürlükten kaldırıldığını, ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verileceğini duyurdu.

Özel ya da kamu hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının '3 ay boyunca görevden ayrılma istekleri karşılanmayacak' kısıtlaması kaldırıldı.

6'Lı masa toplantı sonrası ortak açıklama yayımladı! 6'Lı masa toplantı sonrası ortak açıklama yayımladı!

Devamı gelecek...