TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, ilde Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi.

Bunun üzerine 81 ilde iş bırakacağını açıklayan Türk Tabipleri Birliği bugün greve gitti. Grevi, Eczacılar Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası da desteklerken gün boyunca hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam etti.

Bu kapsamda, Ankara'da TTB'nin açıklaması öncesinde hastanelerde hastalara bildiri dağıtıldı. Sağlık Çalışanları daha sonra Haccettepe Üniversitesi önünde toplandı.

'Koca'nın istifası bizlere vereceği en iyi cevap'

İstanbul'da ise saat 11.45 civarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde hekimler "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganıyla bir araya geldi.

Basın açıklaması yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip"Emekli hekimlere verdiğiniz ücret yüksek değildir, çalışanlara verdiğiniz düşüktür. Sağlık ekip işidir, ekibin her bir üyesi insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak iş barışını bozmadan çalışmak istemektedir. Sorumlu olduğu çalışanların hakları için sessiz kalan Sağlık Bakanı, görevini bir kez daha yapmamıştır. İstifası bizlere vereceği en cevap halini almıştır" dedi.

'Meclis'e düzenleme getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecek'

Saip, "Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis'e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek'

Diyarbakır’da da iş bırakan sağlık çalışanları, Dağkapı Meydanı’nda toplandı. Alkış, zılgıt ve sloganlarla eylemlerini sürdüren sağlık çalışanları, haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Fincancı'dan hastalara destek çağrısı

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Urfa'da hasta ve hasta yakınlarını G(ö)REV'e desteğe çağırdı: