Ülkemizde bir kurum var.

İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurum.

Yani görev tanımı içerisinde siyaset yok!

Bütçesi İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları dahil 7 bakanlıktan daha fazla. Bu bütçe aynı zamanda, çoğunluğunu üniversitelerin oluşturduğu özel bütçeli 200’e yakın idarenin tamamından da daha fazla.

Bu kurumun adı Diyanet İşleri Başkanlığı.

***

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 yılında kurdurduğu bu kurumun bir başkanı var.

Bu Başkan…

Önce, Atatürk’ün müze yaptığı Ayasofya’nın ibadete açılış konuşmasında kendi başkanlığının kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okudu.

Sonra, “Fakirlik Allah’a yakın olmaktır. Fakirleri kıskanacağız” dedi.

Önceki hafta “Enflasyon Allah’tandır” dedi.

Geçen hafta müftülere talimat vererek “Seçimlere dokuz ay kaldı, herkes sahada çalışsın. Çok kazanımlarımız oldu, kaybetmeyelim” dedi.

Ve son olarak da “Deizm sapık bir anlayıştır” dedi.

Bunların yanı sıra…

Yıllardır camilerde Atatürk’e dua okutmadı.

Bu yıl 26 Ağustos Cuma gününe denk geldi. 26 Ağustos hem Türklerin Anadolu’ya giriş kapılarını açan Malazgirt Zaferinin hem de Anadolu’dan düşmanları kovan Büyük Taarruzun yıl dönümüydü.

Yine ne yaşadığı toprakları alanın ne de o toprakları vatan yapanın esamesi okunmadı.

***

Ebedi önderimiz Atatürk “Din, siyasilerin kötü emelleriyle kirletilemeyecek kadar ulvi bir maneviyattır” diyerek dini siyasilerden korumak için Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmuştu.

Ama ne yapıldı?

“Enflasyon Allah’tandır” denilerek Allah’a suç atıldı.

Bundan daha ötesi var mı?

***

Hem namaz kılmayanlar öldürülmeli diyenlere, şarkı dinlemek ve söylemek dinsizliktir diyenlere, kolları açık çocuğa göz koyanlara, kadın ettir diyenlere söz söylemeyeceksin,

Hem asli görevi din konusunda toplumu aydınlatmak ve dini siyasetten korumak olan kurumun başkanı olarak siyasetin tam ortasında yer alacaksın,

Sonra da “Deizm sapık bir anlayıştır” diyeceksin.

Hadi, İslam’da erkekle kadının eşitliğini savunan Türkistan Piri Ahmed Yesevi’yi umursamıyorsunuz,

Kuran’da “İçinizde en hayırlısı kadınlara en iyi davranandır” ve “Kadın size Allah’ın emanetidir” demiyor mu?

Siz Allah’ın emanetini paketlenmesi gereken et olarak mı görüyorsunuz?

Ben deist değilim ama dinin işleyişinden sorumlu olanların hem dinin özünden uzaklaşıp hem de farklı şeylere inananları sapıklıkla suçlaması hiç normal değil.

***

Geçen hafta Metropoll şirketi bir anket yayınladı.

Bu ankete göre halkın %70,4’ü Diyanetin açıklamalarına güvenmiyor!

Bir düşünsenize…

Halkın %89,5’u Müslüman olan bir ülkede dinin temsilcisi olan kuruma güven duyulmuyor!

Belki farkında değiller ama dine en büyük zararı siyaset yapan din adamları veriyor.

***

Bakın şimdi.

Hz. Adem’den Hz. Muhammed'e kadar dünyaya 124.000 peygamber geldiği rivayet ediliyor. Kuran’da ise 25 peygamberin adı geçiyor.

Yine Dünya’da yaklaşık 4300 din olduğundan bahsediliyor. En fazla inanılan din ise 5 tane. İnananların sayısına göre bunlar; Hıristiyanlık, İslamiyet, Hinduizm, Budizm ve Yahudilik.

Yani bu ne demektir biliyor musunuz?

Dinlerin var olmak için Tanrıya ihtiyacı var ama Tanrının var olmak için dinlere ihtiyacı yok demektir!

Spinoza der ki “Tanrı, kendi kendisinin nedeni olandır. Yani Tanrı, var olmak için başka bir nedene ihtiyaç duymayan zorunlu varlıktır!”

Eğer böyle düşünmüyorsanız yani Tanrının dine ihtiyacı varsa o zaman Tanrının her şeyi yaratan olduğunu inkâr etmiş olursunuz. O’nu da bir şeylere ihtiyaç duyan bir varlık konumuna indirirsiniz.

Eğer Tanrı’nın dine ihtiyacı yoksa o zaman Deizm neden sapıklık olsun? Çünkü Tanrı’ya inanıyorlar.

***

Eğer Diyanet İşleri Başkanı Deizmin neden arttığını anlayamıyorsa ben söyleyeyim.

Din adamları göbekten siyasete bağlı olduklarında…

Din adamları ve siyasetçiler dini bu kadar abes ve fütursuzca kullandıklarında…

Hangi din olursa olsun, insanlar özellikle de gençler siyasete alet edilen dine sahip çıkmıyor, deizme yönelerek sadece Tanrı’ya sahip çıkıyor!

Şimdi anladınız mı Sn. Başkan Deizm neden artıyor?