CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, sağlıkta personel açığının Cumhurbaşkanlığı Kararıyla itiraf edildiğinin altını çizdi.

Tarhan “29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/342 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2022 Yılı Sonuna Kadar Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılında toplam 27.000 sağlık personeli sözleşmeli olarak görevlendirilecek. Bu karar sağlıkta personel açığı olduğunun itirafı niteliğindedir.” dedi.

“Sağlık hizmetlerinde en büyük personel açığı doktorlarda, en büyük açık yataklı tedavi hizmetlerinde”

Tarhan, “Sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelen iktidar ve Cumhurbaşkanı, bu sorunları çözmek yerine “Giderlerse gitsinler” demeyi tercih etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre 2022 yılının ilk beş ayında toplam 942 hekim, yurtdışında görev yapmak üzere TTB’den ‘İyi Hal’ belgesi aldı. Bu gidişle 2022 yılında doktorlarımızın yurtdışına gidiş sayısı rekora ulaşacak. Sonuçta 19.694’ü uzman olmak üzere toplam 26.808 doktor açığı var. Bu rakamları da biz uydurmuyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararının ekini açıp inceleyen herkesin görebileceği rakamlar bunlar. Sağlık sisteminin nasıl bir çöküşe gittiğini de alenen ortaya koyan rakamlar. Tabip açığını ise 147 ile ebe açığı takip ediyor. Sağlık memuru açığı ise 38. Bu rakamların ortaya koyduğu bir diğer husus da çok önemli. En büyük personel açığı yataklı tedavide, karara göre 25.686 sağlık personeli açığı bulunuyor. Bu açığın nedeni nedir? Neden sağlık çalışanlarımız bu ülkeden gitmek istiyor? Bu soruların cevabı verilmedikçe sorunlara da çözüm bulunamayacak. Ancak Ak Parti iktidarı sağlık sisteminde yaşanan sorunları sebeplerini tespit etmek ve sağlık çalışanlarının ve sistemin sorunlarını çözmek yerine yine palyatif bir çözümle, 2022 yılı sonuna kadar hizmet sözleşmesi yapmak suretiyle sadece açık sorununu çözmeye çalışıyor.” diyerek iktidarı eleştirdi.

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemedikçe, özlük hakları ve çalışma koşulları düzeltilmedikçe bu açık kapanamayacak hale gelecektir.”

CHP’nin çağrısıyla bugün (1 Ağustos 2022, pazartesi günü), saat 15.00’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun sağlıkta şiddetin önlenmesi konusuyla sınırlı olmak üzere özel gündemle toplanacağını hatırlatan Tarhan, “Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları zaten büyük sıkıntı iken şimdi bir de hayati tehlike altında görev yapıyorlar. Sağlık çalışanlarımıza son dönemde artan saldırıların önlenmesi, bu saldırıların akabinde yaptırım uygulanmasından çok daha önceliklidir. Bugün özel gündemle toplanmasını istediğimiz TBMM Genel Kurulunda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı nitelikte cezaların getirilmesi yönünde de Kanun teklifinin yasalaşmasını talep ediyoruz. Çünkü bu sorunlara çözüm bulunmadıkça sağlık hizmetlerinde personel açığı azalmayacak her geçen gün artacak ve sonunda kapanmayacak hale gelecektir.” dedi.

"Deprem Ülkesi olan Türkiye'de Sigorta bilinci çok düşük" "Deprem Ülkesi olan Türkiye'de Sigorta bilinci çok düşük"

Tarhan, Sözleşmeli sağlık personeline dair soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu

Tarhan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle, Cumhurbaşkanı kararında belirtilen kadrolara dair bilgi istedi. Tarhan, “Kararda yer alan açık kadrolara dair Sağlık Bakanından açıklama talep ettik. Çünkü kararda örneğin 19.632 uzman tabip deniliyor ama uzmanlık alanlarına dair bir bilgi yer almadığı gibi, 27 bin sözleşmeli personelin hangi kriterlere göre seçileceği, kaçının Türk kaçının yabancı uyruklu olacağı, hangi illerde görev yapacakları gibi bilgilere de ulaşılamıyor.” diyerek, sözleşmeli personel seçim kriterleri, görev yerleri, uzmanlık alanları gibi hususlarda bilgi talep ettiklerini söyledi.

SORU ÖNERGESİ

29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/342 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2022 Yılı Sonuna Kadar Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılında acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezinde 916, sağlık evinde 144, yataklı tedavide 25.686 olmak üzere toplam 27.000 sağlık personeli sözleşmeli olarak görevlendirilecektir.

Bu kapsamda yapılacak görevlendirmeler hakkında bilgi edinme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Buna göre;

1. Görevlendirilecek toplam 27.000 sağlık personeli ile sözleşme yapmak üzere belirlenen kriterler nedir? Bu personel ile hangi kriterler esas alınmak suretiyle sözleşme yapılacaktır?

2. Görevlendirilecek toplam 27.000 sağlık personelinin kaçı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, kaçı yabancı uyruklu, kaçı sonradan edinilmiş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olacaktır?

3. Görevlendirilecek toplam 27.000 sağlık personelinin illere göre unvanlar bazında dağılımı nedir?

4. Görevlendirilecek toplam 27.000 sağlık personelinin kaçının Kocaeli ilinde görevlendirilmesi planlanmaktadır? Kocaeli’de görevlendirilmesi planlanan sağlık personelinin unvanların göre dağılımı nedir?

5. Toplam 19.694 uzman tabibin anılan Karar kapsamında görevlendirileceği anlaşılmaktadır. Bu uzman tabiplerin uzmanlık ihtisas alanlarına göre ayrımı nedir ve hangi uzmanlık alanında kaç uzman tabip görevlendirilmesi planlanmaktadır?