Basın açıklaması şöyle:

RÜZGAR GÜLÜ GİBİ İKTİDAR ERKİNE YANAŞANLAR

"28 Şubat zihniyet olarak devam ediyor. O zamanda da rüzgârgülü gibi iktidar erkine yanaşanlar ve görevlerini kötüye kullanarak (ki buna tetikçilik diyoruz) siyasal gücün gözüne girmeye, bu suretle de bulundukları pozisyonları korumayı yada bir üst pozisyonu kapabilmeyi karakter edinenler vardı; bu zamanda da tıpkısının aynısı olmak üzere var.

Zira insan aynı insan. Mehmet Barlas’a kızarlardı; Demirel’in, Özal’ın, Çiller’in, Yılmaz’ın, Ecevit’in, Erdoğan’ın yağcılığını yaptığı için. Oysa Barlas, iktidar nimetlerini seviyordu; bol parayı, güzel yaşamayı, yalıda oturmayı ve haz üzere yaşamayı. Birçok insan da böyledir ama konuşurken herkes gibi olmayı iyi becerirler.

YANCILIK VE YALAKALIKLA MESLEĞİNİ TAHKİM EDENLER

Türkiye’de veya Kocaeli’de siyasal devirler değişse de yancılık ve yalakalıkla mesleğini tahkim edenler toplum tarafından dışlanmaz. Böylece yağ = rant alanlarındaki tecrübeleri inanılmaz boyutlara ulaşır. Meselâ; efsane ‘Zübük’ Filminin bırak televizyonlarda oynatılmasını, full seyrini internette bile zar-zor bulursunuz. Neden? Çünkü artık her ilde, her ilçede ve her kurumda bir sürü ‘zübük’ var.

İLKELİ VE HÜR İRADELİ SENDİKA: HÜRRİYET-SEN

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi!

Hürriyetçi Eğitim Sen olarak bu kadar tafsilata niye girdik: İlkeli ve hür iradeli sendikacılığın adresi olma gayesiyle kurulan bir yapı, bu gayesini hayatın her alanına yaymak ister.

ELEŞTİRMİŞTİK

Bir Okul Müdürünün branşı haricinde derse girmek ve ders defteri imzalamamak gibi çok basit sebeplerden dolayı idarecilikten alınarak 3 ilçe öteye düz öğretmen olarak gönderilmesini Sendika olarak çok yönlü olarak eleştirmiştik.

Ki bu işin Milli Eğitim kısmında neden kişiye özel uygulama yapıldığı ve aynı gerekçelerin yüzlerce okul müdürü için neden gerekçe oluşturmadığı; Müfettişler kapsamında neden hep aynı ismin/isimlerin kelle avcısı olarak kullanıldığı; Basın kısmında da kendini duayen gazeteci olarak adlandırılan menfaatperest basın mensubuna/mensuplarına neden bilgi sızdırıldığı konularını/hususlarını resmi yazılarla sorup kamuoyuyla paylaşmıştık.

Ve Yargı’dan 3’üne birden tokat gibi 3 adet karar geldi: Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nin 2022/1342 esas, 2023/1008 karar numaralı hükmüne göre; “Davacının hangi tarihlerde ve hangi ders saatlerine girmediğinin herhangi bir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde somut olarak belirtilmediği”, “Davacıya eylemi açıkça tanımlanmak suretiyle usulüne uygun savunma hakkı tanındıktan sonra disiplin cezası verilmesi gerekirken, davacıya isnat edilen disiplinsizlik eylemlerinin ne olduğu ve ne zaman hangi fiiliyle işlendiği tam olarak ortaya konulmadan savunması alınarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Dahası; “Dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan ve davacı tarafından karşılanan 361,40-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı isler için belirlenen 11.000,00-TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine” karar verildi.

Yani Devletin Milli Eğitim Müdürlüğü, devletin Okul müdürünü sudan sebeplerle aldı; mağdur Devlet Memur dava açıp eski görevine dönme hakkını elde etti, yaptığı masrafları da kusurlu işlem yapan Milli Eğitim Müdürlüğü ödeyecek.

Merak etmeyin; para onların cebinden çıkmayacak, vatandaşın cebinden çıkan vergilerden Milli Eğitim bütçesine aktarılanlardan karşılanacak.

Yine aynı İdare Mahkemenin 2022/1343 esas ve 2023/1010 karar no’lu hükmü gereğince; “Davacının kendi alanında derse girmemesinin ve okul yönetiminde yer alan öğretmenleri (müdür yardımcıları) kendi alanında bulunan derslere girmeyecek şekilde program hazırlamasının yürütülen idarecilik vasfının doğal sonucu olduğu anlaşıldığından, dava konusu disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.”

Bu davadaki yargılama giderleri aynı oranda olup yine İdare tarafından davacıya ödenmesine hükmedilmiştir. Keza okuldaki müdür yardımcılarına verilen disiplin cezaları da düşürülmüştür. Mahkeme son olarak 2022/1344 esas ve 2023/1009 no’lu kararıyla; “Davacının Kocaeli ili Körfez ilçesi, Atatürk Anadolu Lisesi müdürlüğü görevinden alınarak Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine biyoloji öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” diye nokta koymuştur.

Başlıkta adı geçenlere ve bu tip işler için iç geçirenlere kapak olsun!"