İstanbul 8’inci Aile Mahkemesi söz konusu hükmün iptali için AYM‘ye başvurdu.

İstanbul 8’inci Aile Mahkemesi’nin gerekçesi şöyleydi:

“Erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkünken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı…”

AYM itirazdan sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erkek, evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde, kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır…

CHP İzmit İlçe Başkanı Darcan seçim sonucunu değerlendirdi CHP İzmit İlçe Başkanı Darcan seçim sonucunu değerlendirdi

… Ortak soyadının aile bağlarını korumanın zorunlu olduğunun, bu manada eşlerin ortak soyadı taşımamaları halinde aile bağlarının hiçbir şekilde korunamayacağının söylenmesi de zordur… Evlenmeden önceki soyadının, evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır.”

Karar Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.