İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Haziran ayının son haftasında Kocaeli’nde meydana gelen ve biri ölümle sonuçlanan intihar vakalarını

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapu'da yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapu'da yeni dönem!

TBMM gündemine taşımış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın cevaplaması isteğiyle soru önergesi vermişti.

Türkkan’ın önergesine Bakan’dan yazılı cevap geldi. Ancak Bakan Yanık, İYİ Partili Türkkan’a verdiği cevapta önergedeki önemli sorulardan biri olan “Kocaeli'nde Haziran ayının son haftasında yaşanan intihar vakalarının nedenleri ve bireyleri intihara iten psiko-sosyal, ekonomik ve toplumsal etkiler konusunda Bakanlığınız tarafından ve ilgili kurumlar ile birlikte yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır, bu çalışmalar nelerdir, sonuçlan kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?” sorusuna cevap vermedi.

Bakan’ın cevap metninde dikkat çekici ve ilginç olan bir başka nokta ise Kocaeli yerine Bingöl’deki intiharlar ile ilgili bilgi vermesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, cevabında 15 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da İntihar Önleme Çalıştayı düzenlendiğini söylemekle ve Bakanlık’ın çalışmalarını anlatmakla yetindi.

Türkkan’ın önergesi ve Bakan’ın cevabı şu şekilde:

1 -Kocaeli'nde Haziran ayının son haftasında yaşanan intihar vakalarının nedenleri ve bireyleri intihara iten psiko-sosyal, ekonomik ve toplumsal etkiler konusunda Bakanlığınız tarafından ve ilgili kurumlar ile birlikte yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır, bu çalışmalar nelerdir, sonuçlan kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

2-İntihar vakalarının yaşandığı ailelere Bakanlığınız tarafından verilen herhangi bir destek bulunmakta mıdır?

3-İntihar vakalarının önüne geçmek ve bundan sonra intiharların yaşanmaması için Bakanlık tarafından belediyeler, sivil toplum örgütleri, muhtarlıklar, demekler ve benzeri kuruluşlarla yürütülen bir çalışma planı var mıdır, bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın programı nasıldır?

BAKANLIKTAN CEVAP

Bakanlığımız; diğer bakanlıklar, üniversiteler ve kurumlar ile intihar konusunda ortak çalışmalar yapmakta ve görüş alışverişinde bulunmaktadır. Bakanlığımızdaki ilgili meslek mensuplarının da katılımıyla üniversitelerde intihar alanında çalışma yapan akademisyenler ve bu alanda hizmet veren uzmanlarca akademik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda intiharların sebepleri ve alınması gereken tedbirler araştırılmaktadır.

Ülkemizdeki intihar eğilimlerini daha iyi anlayabilmek ve intiharların önlenmesi için kapsamlı kamu politikaları üretebilmek adına tüm paydaşların fikirlerini ve katkılarını almak üzere 15 Ocak 2020'de Ankara'da İntihar Önleme Çalıştayı düzenlemiştir.

Ayrıca Bingöl ilinde meydana gelen intihar vakalarını ve teşebbüslerini incelemek üzere Bakanlığımızca uzman grubu oluşturularak 2022 yılı Haziran ayında Bingöl ilinde incelemelerde bulunulmuş, Bakanlığımızca yerelde ve ülke çapında uygulanacak koruyucu ve önleyici faaliyetler değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan intiharların önlenmesi ve vatandaşlarımıza destek verilmesi amacıyla Bakanlığımızca eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve aile ziyaretleri de gerçekleştirilmektedir. Söz konusu eğitim programları, danışmanlık hizmetleri, ailelerin sağlık hizmetlerinden etkin faydalanabilmelerinin sağlanması, karşılaşabilecekleri riskler konusunda farkındalıklarının artırılması ve desteklenmeleri amacıyla yürütülmektedir. İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimiz, hastaneler ile iletişim kurarak intihar teşebbüsünde bulunanlara psikososyal destek de sunabilmektedir