Hekim, hemşire, ebe ve sağlık emekçileri çözülemeyen sorunları nedeniyle çıkmazda. Sağlıkçılar, özlük hakkı ve mali kayıplar, sağlıkta şiddet, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı ses çıkarmak için 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakacak. Sağlıkçılar "İki günlük iş bırakma uyarı niteliğinde olacak. Taleplerimiz karşılanmazsa iş bırakmaya devam edeceğiz” dedi. Bu tarihler arasında, sağlık kurumlarında poliklinik hizmetleri verilmeyecek.

19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nu (SABİM) bünyesindeki sağlıkçılar, iki günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor. 

UYARI NİTELİĞİNDE

Açıklanan memur zammının oranlarının özellikle sağlık alanı çalışanlarının emek ve geçimini karşılamaktan çok uzak olduğunu belirten yetkililer “Sağlık profesyonelleri, yoksulluk sınırı altında kalan ve en düşük memur maaşına dâhi ulaşamayan ücretlere mahkûm ediliyor. Aile hekimliğinde cari ödeneklere de aynı şekilde yapılan zam, gerçek enflasyon yaşantısında Aile Sağlığı Merkezleri’ni devam ettiremeyecek duruma getiriyor. Giderler karşılanamıyor. Aile hekimleri ellerinde hesap makinesiyle gerek kira, personel maaşı ve SGK ücretleri gerekse diğer giderleri bu yetersiz ödeneklere sığdırmaya çalışıyor. Aile hekimliğinde çalışan ebe ve hemşirelerin mesleki ünvanları ellerinden alındığı gibi emeklerinin karşılığı ücret ve insanca yaşam hakları da gasbediliyor. İlk uyarımızı yapıyor, taleplerimiz karşılanmadığı takdirde artırarak devam edeceğimizi kamuoyu ve siyasi, idari sorumlulara ilan ediyoruz."

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ NELER?

•Kamu çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının önlenmesinde etkin yasal düzenlemelerin yanı sıra işyerlerinde de gerekli teknik önlemler alınmalı.

•Aile sağlığı birimlerinde güvenlik görevlisi bulundurulmalı.

•Şiddet kadar, kurumlarda yaşanan mobbingin de önemi kavranmalı, buna ilişkin yasal mevzuat düzenlenmeli.

•Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücretleri, en düşük devlet memuru aylığı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılarak, emekli aylığına yansıyacak şekilde tek kalem maaş olarak ödenmeli.

•Uzman hekim maaşı yoksulluk sınırının üç katı olacak şekilde düzenlenmeli.

•Tüm çalışanların vergi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmeli. 

•ASM’ler güvenlikli fiziki koşulları uygun olacak şekilde, kamu tarafından inşa edilmeli.

•Afet bölgelerinde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının barınma ihtiyaçları acilen karşılanmalı.

Bahçeli, İYİ Parti için son noktayı koydu! Bahçeli, İYİ Parti için son noktayı koydu!

•Personel eksikliği giderilmeli.