alan açmayı hedefleyen “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/ ‘Kadınların Cumhuriyeti’ (1923-2023)” uluslararası sempozyumu, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımını bekliyor.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ve Beykoz Üniversitesi’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı nedeniyle 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenleyeceği “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/ ‘Kadınların Cumhuriyeti’ (1923-2023)” başlıklı uluslararası sempozyuma başvurular başladı. Sempozyum yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’in 100. yılı için bir dizi etkinlik hazırlığı içinde olan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, farklı disiplinlerden araştırmacıları, Cumhuriyet döneminde kadınların toplumsal dönüşüme katkıları, kazanımları, güçlenmeleri ve başarıları yanı sıra verdikleri mücadeleler, karşılaştıkları engeller, hak ve eşitlik konusundaki talepleri, önerileri, çözümleri, isyanları ile umutlarını dile getirmeye davet ediyor.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, zengin bir kuramsal birikim, dinamik bir karakter ve çeşitlilik gösteriyor. Sempozyum, bu birikimin gücüyle, kadınlara Cumhuriyet’in yüz yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektifleri içeren bir muhasebesini yapabilmeleri için alan açmayı hedefliyor. Sempozyum, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alacak; Cumhuriyet’in kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakılmasına olanak sağlayacaktır. Uluslararası katılıma da açık olan sempozyumun, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân sağlaması bekleniyor.100. yılında Cumhuriyetin konuşulacağı sempozyuma, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımı bekleniyor.

Araştırmacılar ve katılımcılar sempozyumun web sayfasında “Kayıt” alanını doldurduktan sonra, belirlenen konu başlıkları dâhilinde, bildiri özetlerini, e-posta adresine 29 Ekim 2022 tarihine kadar gönderebilecekler. Katılımcıların bildiri önerilerinin daha önce bilimsel etkinliklerde sunulmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması bekleniyor.

Perform_223759856

İnternet adresi: 

Katılım için mail adresi: [email protected]

Sempozyumun ana başlıkları:

1. Cumhuriyet’in Kadın Kuşakları (1923-1950)

2. Cumhuriyet’te Çocuklar ve Çocukluk

3. Cumhuriyet’te İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Alanına Kadınlar Açısından Bakmak

4. Cinsiyet, Cinsellik, Cinsel Kimlik ve Yönelim

5. Eğitim ve Meslek Hayatında Kadınlar

6. Felsefe, Edebiyat ve Kadın

7. Feminist Alternatif Medya: Feminist Politikanın Araç ve Olanakları

8 yıllık Burslu Eğitim için başvurular başladı 8 yıllık Burslu Eğitim için başvurular başladı

8. Kadın Tarihi, Feminizm ve Arşivcilik

9. Kadın ve Hukuk

10. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Yayıncılığı

11. Küreselleşme, Göç, Çevre Sorunları ve Kadınlar

12. Medya, Sanat ve Görsel Temsil Açısından Kadınlar

13. Siyasal Katılım ve Karşıt Kamusal Alanlarda Kadınlar

14. Taşrada ve Kentlerde Değişen Gündelik Hayat ve Kadın Hayatları

15. Türkiye’de Kadın Emeği

16. Türkiye’de Kadın Hareketinin Tarihi Birikimi: Osmanlı Kadın Hareketinden Dijital Feminist Harekete

17. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının Dünü-Bugünü

18. Yeniden Üretim, Cinsiyet, Cinsellik ve Ataerkillik Kıskacında Kadınlar

19. Bilim ve Mühendislikte Kadınlar