Nikomedia İzmit Kültür ve Sanat Vakfı, son günlerde özellikle Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri'nin kamuoyuna yaptığı abes açıklamalar üzerine

çok detaylı açıklamalar içeren bir basın metni yayımladı.

Nikomedia Vakfı'nın açıklaması şu şekilde:

Son günlerde vakfımızla ilgili kamuoyunda yer alan farklı haberlere açıklık getirebilmek amacıyla, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın kuruluş ve varoluş amacını, tekrar paylaşma ihtiyacı doğmuştur.

Vakfımızın kuruluşunun temeli; 14 Temmuz 2021 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ile İzmit Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Çukurbağ Kurtarma Kazıları Protokolü ile atılmıştır.

Bu protokol doğrultusunda Çukurbağ Kurtarma Kazıları Projesi, halen Kocaeli Arkeoloji Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk bilimsel danışmanlığında devam etmektedir.

Şu ana kadar ulaşılan buluntular, uluslararası arkeoloji dünyasında hayranlık uyandıracak ve hedefleri daha da yükseltecek düzeydedir. Bu bilimsel gayretler, kentte bir kabuk değişimine yol açmakta ve kentimizin kültür ve turizme yönelik gelirlerinin büyümesini amaçlamaktadır.

Vakfımızın Kuruluş Amaçları

Resmi tescili 21 Nisan 2022 tarihinde sonuçlanan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın öncelikli kuruluş amacı; Bithynia Krallık ve Roma İmparatorluk başkenti Nikomedia’nın, Dünya Kültür Mirası içindeki öneminin ortaya çıkarılması ve arkeoloji-sanat tarihi dünyasındaki haklı yerini alabilmesidir.

UNESCO DÜNYA TARİHİ MİRAS LİSTESİ’nde yer alabilmesi ülküsünü gelecek kuşaklara
aktarabilecek
, İzmit şehrini Kültür ve Turizm alanında öne çıkaracak misyon ve vizyon sahiplerince kurulan vakfın, gerçekleştirmek üzere yola çıktığı projelerden bazıları aşağıdaki şekildedir:

- İzmit Nikomedia Antik Şehri’ndeki arkeolojik kazıları desteklemek, fonlara başvurmak,
-  İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin sosyal, ekonomik ve kültürel zenginliğini duyurmak,
- İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin folklorik ve etnografik çalışmalarının yanı sıra Hoşgörü Fermanı gibi diğer kültür, sanat, tarih, eğitim ve kültür turizminin gelişmesi paydasında herkesi bir idealde buluşturacak projeleri hayata geçirmek, kamu projeleri üretmek,
- Nikomedia’nın kültür turizmi potansiyelini yurt içi ve yurt dışında sürdürülebilir projelerle buluşturmak, kısa zamanda “Başkent Nikomedia” temalı turizmi başlatmak,
- Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi’nin mevcut sergi alanlarını genişletmek ve mevcut potansiyelini arttırmak,

- Uzun vadede Bithynia Krallığı ve Roma İmparatorluk başkenti olarak bölgenin tüm buluntularını sergilemek üzere çok daha büyük ve görkemli Bithynia Müzesi’nin yapılması için çalışmalar yapmak, fonlar yaratmak,
- İzmit tarihinin tüm dönemlerini içeren akademik çalışmaları genişletmek, bu konuda maddi manevi kaynaklar yaratarak akademik burslar vermek,
- Bölge halkı ile birlikte İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin dünya mirasına sahip çıkacak müşterek projelerini çoğaltmak,
- Ulusal ve Uluslararası sempozyum, panel, sunum ve yayınları çoğaltmak ve destek vermek.
- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bünyesinde bölgemizi kalkındıracak uygun fonlara başvurmak, projelerle başvuruları çoğaltmak,
- Yurtiçi ve yurtdışında konuyla ilgili paydaşlarla buluşabilmek amaçlı düzenli e- bültenler hazırlayarak, ulaştırmak,
- İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin tüm kültürel mirasını bütüncül ele alan, çeşitli dillerde görsel belgesel filmler çekmek ve uluslararası platformlarda düzenli yayınlamak,
- Mevcut diğer STK’lar ile devlet kurumları ile bu konularda ortak projeler yaparak İzmit Şehri’nin Unesco Dünya Tarihi Mirası listesinde yer almasını sağlayabilmektir.

Kenti hak ettiği konuma ulaştırmak

Görüldüğü üzere siyasi ve şahsi gailelerden uzak ve bağımsız olarak vakfımızın amaçları, arkeolojik kazılar dışında da kentimizin tarih ve turizm çevrelerinde hak ettiği konuma ulaşabilmesi için, kültür, sanat ve eğitim projelerinin de hayata geçirilmesi için tüm kurumlar ve kişilerle işbirliği yapmaktır.

İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin kültürel mirası ve ekonomik refahı için doğru olan hep birlikte aynı paydada hareket etmek, sürdürülebilir ve aktarılabilir projeleri hayata geçirerek; gelecek nesillerle buluşturabilmektir.

Belediye Başkanı değil Sivil Vatandaş

İzmit Belediye Başkanı unvanı doğrultusunda, göreve geldiği dönemden itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ile gereken tüm resmi görüşmeleri kararlılıkla yürüten Av. Fatma Kaplan Hürriyet; Belediye Başkanlığı görevi dışında, bir İzmitli hemşerimiz olarak vakfımızın da kurucu mütevelli üyesidir.

Bu konudaki emeği, gayreti ve motivasyonu nedeniyle, vakfımızın kurucu yönetim kurulu başkanı olmasını arzuladığımız Sayın Hürriyet, bu görevi kabul etmemiş ancak kurucu mütevellilerimiz ile yönetim ve denetim kurulu üyelerimizin talep ve fikir birliği ile Vakıf Başkanı seçilmiştir.

Fatma Kaplan Hürriyet gönüllü olarak yürütmekte

Sıfır Atık toplantısı Kandıra’da yapıldı! Sıfır Atık toplantısı Kandıra’da yapıldı!

Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sivil inisiyatifi ve ileri vizyonu ile yürüttüğü Vakıf Başkanlığı görevini, İzmit Şehrinin kalkınarak dünya çapında çığır açacak projelerle buluşabilmesi için vakfımızın diğer kurucuları gibi resmi mesaisinin dışında gönüllü olarak yürütmekte olup bu zorlu projeye cesaret edebilen, azmi ve gayreti ile bu çabayı başarı ile sonuçlandıran kişi olarak da vakfımızın başkanı konumundadır.

Belediye Başkanı ve sivil vatandaşlık arasında en başta kendisinin çizdiği çizgiye, vakfımız da saygı duymakta ve tamamıyla siyasi ve bireysel ajandalar dışında hareket etmektedir. İçimizdeki tek
dürtü kent sevgisidir. Kent olarak bu gaye etrafında bütünleşebildiğimiz ölçüde başarılı olabiliriz.

Kurumsal bir yapı olduğunu vurguluyoruz

Geçtiğimiz günlerde yerel basınımızda da yer alan tartışmalar nedeniyle kuruluş ve varoluş amaçlarını bir kez daha paylaşma gereğini hissettiğimiz Vakfımızın konumunun tamamen tarafsız, sosyal fayda hedefli, herkese ve her kuruma eşit mesafede duran sivil inisiyatif olarak kurumsal bir yapı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Vakfımızın tarafsızlığı ve şeffaflığının daha da iyi anlaşılabilmesi için, kurumsal ve şeffaf çalışan diğer birçok STK gibi, gelir-gider şeffaflığımızı her an herkesin sorgulayabileceği “Açık Açık Platformu”na üye olma çalışmalarının başlatıldığını da bu vesile ile paylaşmak isteriz.

Kamuoyu ile paylaşıyoruz

Sonuç olarak Vakfımız; herkesten ve her kurumdan bağımsız olarak, İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin hak ettiği değere ulaşabilmesi için sonuna dek şeffaf, sorgulanabilir ve sosyal faydayı esas alarak; aynı şekilde eşdeğerde projeler üreten diğer tüm STK’lar ve kurumlar ile işbirliği içinde çalışmalarına devam etmekte olup, sivil kimliği ile Genel Kurul tarafından Başkanlığa seçilen Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki yönetim üyelerinin sürdürülebilir, sorgulanabilir ve şeffaflık ilkeleri ışığında davranarak çalıştığının bilinmesi konusunu siz değerli kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Nikomedia_IZKSV